Församlingshem Våmhus Änglagården

Lokal för ca 60-80 personer