Utlåning/Uthyrning

Mora församling lånar ut dopklänningar, brudkronor och bårtäcken till församlingsmedlemmar. Moradräkter lånas ut till konfirmander.
Lån av församlingslokaler för dop, konfirmation, vigsel och begravning är gratis till medlemmar i Mora församling samt för medlemmars nära släktingar.

församlingsexpeditionen 0250-55 29 00

Församlingsexpeditionen i Andreasgården på Dalagatan 13 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Telefontiderna är
måndag-fredag 9:30-12:00 och 13:00-14:30

Här kan du boka dop, vigsel och begravning, hjälp att kontakta personal och få svar på allmänna frågor om Mora församling och vår verksamhet