Begravningsombud

För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

I samband med relationsändringen år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Nytt begravningsombud fr.om. 2022-01-17
 
Göran Aronsson 

bild på Göran Aronsson
Göran Aronson , begravningsombudsman

mobil 0720502257
epost: bilbo65@gmail.com

Kontakta gärna begravningsombudet för information i frågor som berör begravningsverksamheten i kommunen.

Här finns mer information på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida