Begravningsombud

För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

I samband med relationsändringen år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Nytt begravningsombud from 2015-01-01 är ; 
 
Jan Flodén 
Älvgatan 16 F 
792 32 Mora
070-60 68 188
j.floden@telia.com
jan@agentumgruppen.se

Kontakta gärna begravningsombudet för information i frågor som berör begravningsverksamheten i kommunen.

Här finns mer information på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida