Babyrytmik på Andreasgården
Foto: Eva-Maria Rummo

Barn-, ungdoms- och familjeverksamhet

Verksamhet för barn och ungdom med fokus på gudstjänst, högtider och projekt. På ett lekfullt och pedagogiskt sätt arbetar vi för gemenskap, delaktighet och värderingar.

Sollerön

Torsdagskul för åk 1-6 

Kör & Music Mind Games, Uppdrag & skapande, Lugn & ro
SOLLERÖ PRÄSTGÅRD Torsdagar kl. 15-17 med start v.36 
anmälan löpande under hela terminen till Eva-Maria.Engstrom@svenskakyrkan.se eller Monica.Spannar@svenskakyrkan.se
Anmälan finns här

Kyrkis: Barn mellan 0-6 år tillsammans med vuxen.

Här har ni möjlighet att knyta kontakter med andra vuxna samtidigt som barnen kan leka. Fika serveras. 
SOLLERÖ PRÄSTGÅRD Tisdagar  jämna veckor kl. 10-12. Drop-in 

Venjan 

Kyrkis: Barn mellan 0-6 år tillsammans med vuxen.

Här har ni möjlighet att knyta kontakter med andra vuxna samtidigt som barnen kan leka. Fika serveras. 
VENJANS PRÄSTGÅRD Tisdagar KL. 10-12 varannan vecka, ojämna veckor Drop-in 

Våmhus

Kyrkis: Barn mellan 0-6 år tillsammans med vuxen.

Här har ni möjlighet att knyta kontakter med andra vuxna samtidigt som barnen kan leka. Fika serveras. 
ÄNGLAGÅRDEN Torsdagar kl. 9.30-11.30 Drop-in 

Miniorer : Verksamhet för barn 7-9 år

ÄNGLAGÅRDEN  Tisdagar  grupp 1 kl. 13.30-14.45 och grupp 2 kl. 15.15-16.30
terminsanmälan till Sara.BerglundSparr@svenskakyrkan.se

Juniorer : Verksamhet för barn 10-12 år.

ÄNGLAGÅRDEN  Torsdagar kl. 14.30-16.15
terminsanmälan till Sara.BerglundSparr@svenskakyrkan.se

Toniorer: Verksamhet för ungdomar från 13 år.

ÄNGLAGÅRDEN  Tisdagar  kl. 18.00-21.00
terminsanmälan till Sara.BerglundSparr@svenskakyrkan.se

Upptäckarna:  Verksamhet utomhus för barn 4-6 år. 

Vi upptäcker bibeln på ett lekfullt sätt… 
ÄNGLAGÅRDEN  Onsdagar kl. 17.00-18.00 
terminsanmälan till Sara.BerglundSparr@svenskakyrkan.se

 

 

Mora

Kyrkis: Barn mellan 0-6 år tillsammans med vuxen.

Här har ni möjlighet att knyta kontakter med andra vuxna samtidigt som barnen kan leka och sjunga. Fika serveras. 
ANDREASGÅRDEN Måndagar kl. 9.30-11.30 Drop-in 
ANDREASGÅRDEN Måndagar kl. 13.30 - 15.30 Drop-in