Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om oss

Mönsterås-fliseryds pastorat

Mönsterås-Fliseryds pastorat består av två församlingar som helt enkelt heter Mönsterås respektive Fliseryds församling. Pastoratet bildades 2006 och tillhör Stranda-Möre kontrakt i Växjö stift.

Vår relation till the akeman benefice

Växjö stift har ett speciellt vänskapsband till Oxfords stift i England, en del av Church of England. Det är en vänskap där vi uttrycker att kyrkan är en världsvid gemenskap där kristna från olika traditioner och länder hör ihop.

I Mönsterås-Fliseryd har vi kontakt med pastoratet The Akeman benefice som består av sju församlingar i North Oxfordshire och leds av kyrkoherde Gareth Miller. Vi har bland annat utbyte genom online-gudstjänster och ömsesidiga besök. Det är inspirerande och berikande på mänga sätt att lära känna kristna från ett annat land.

Vårt församlingsblad heter ”Kyrknytt.nu”. Det kommer ut fyra gånger om året och delas ut till alla hushåll i Mönsterås och Fliseryds församlingar.

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som beskriver Mönsterås-Fliseryds pastorats identitet och mål. 

Hantering av personuppgifter