Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet som är var fjärde år. Alla medlemmar som är minst 16 år har rösträtt. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som pastoratet bedriver och utser bland annat kyrkorådet. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger per år och mötena är offentliga.

Ledamöter
Emma Källström, ordf
Anna Rapakko, v ordf
Åsa Arrhenius
Ingemo Backenius
Ove Blomqvist
Britt-Marie Domeij
Christina Englund
Magnus Gustafsson
Solbritt Hammarqvist
Lars Hollner
Ida Jonsson
Kjell Jonsson
Cajza Karlsson
Margareta Wessel Karlsson
Karin Klintmo
Ove Kåreberg
Martin Nilsson
Thomas Ottosson
Eva Pålsson
Sofia Robertsson
Annika Tengel

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och  leder tillsammans med kyrkoherden arbetet i församlingarna.

Ledamöter
Annika Tengel, ordf
Ove Blomqvist, v ordf
Ingemo Backenius
Christina Englund
Magnus Gustafsson
Emma Källström
Martin Nilsson
Thomas Ottosson
Eva Pålsson
Margareta Wessel Karlsson

Församlingsråd

Mönsterås-Fliseryds pastorat består av två församlingar. Varje församling har ett församlingsråd som kan sägas fungera som kyrkorådets förlängda arm.

Ledamöter i Fliseryds församlingsråd
Max Wigren, ordf
Anna-Lena Boman
Maud Cedergren
Karin Klintmo
Emma Källström
Ove Kåreberg
Thomas Ottosson
Lennart Redborn

Ledamöter i Mönsterås församlingsråd
Solbritt Hammarqvist, ordf
Ingrid Berglund
Gunnel Freij
Kjell Jonsson
Gun Nilsson
Thomas Nilsson
Ingvar Svensson
Margareta Wessel Karlsson