Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Engagera dig

Gudstjänstgrupper

I Mönsterås församling har vi gudstjänstgrupper som är med och planerar och genomför söndagens gudstjänster. Varje grupp ansvarar för ungefär en gudstjänst i månaden. Den vecka man tjänstgör träffas man i församlingshem kl 17.30 innan veckomässan (se Gudstjänster). Kontakta kyrkoherde Magnus Johansson om du vill vara med.

Besöksgrupp

I Mönsterås finns en besöksgrupp som följer med när vi har andakt på äldreboendena Åshaga, Solhem.. Ekåsa och Prästkullen. På alla ställen är det andakt var tredje vecka. Kontakta kyrkoherde Magnus Johansson om du vill vara med.

Mönsterås

Syföreningen träffas onsdagar jämna veckor 13.00-14.30 i Mönsterås församlingshem. Upptakt 25/1 2023

Fliseryd

Syföreningen träffas i Fliseryds kyrka 25/10, 29/11, 13/12  13.00-14.30

Välkommen!