Vigselordning

Detta är den ordning som används vid drop-in bröllop.

VIGSELORDNING

Psalm

Inledningsord

Prästen: Kärleken är en gåva från Gud. Ni (NN och NN) har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra.
När ni ingår äktenskap säger ni ja till er vilja att höra samman i livet, i ljusa och mörka dagar.
Att leva som makar/man och hustru är att visa varandra omsorg, gemensamt ansvara för hem och familj och tillsammans bidra till ett gott samhälle. Ni får troget stå vid varandras sida och ta emot Guds gåva dag för dag.
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd, nu och alltid.

Bibelläsning (ett av nedanstående bibelord)

  • Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Matt 19:4–6
  • Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:26–28
  • Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst – endast döden skall skilja oss åt. Rut 1:16–17
  • Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Höga v 8:6–7
  • Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Rom 12:9–10
  • Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 1 Kor 13:4f
  • Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:4–7, 13
  • Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2

Frågorna, Bön över ringen/ringarna

Löften och ringväxlingen

Prästen förestavar följande löften:
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Tillkännagivandet
Solosång
Vigseltal
Förbön, Herrens bön, Välsignelsen
Psalm