En vit adventsstjärna lyser upp ett fönster.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vi har varit med om pandemi förut

Carl Sjögren skriver i bilagan i Mölndals-Posten 26 november2020.

Vi har varit med om pandemi förut

Under en aggressiv epidemi i Milano på 1570-talet flydde hela stadens politiska ledarskikt ut på landsbygden. Kvar blev de fattiga, de som inte hade någonstans att flytta. Och kyrkans präster.

Ärkebiskopen i Milano, Carlo Borromeo, började då organisera sjukvård i stor skala. Enkla baracker byggdes alldeles utanför stadsgränsen där de smittade isolerades. Kyrkorna stängdes och Borromeo förbjöd gudstjänster för att undvika folksamlingar.

Mat samlades in och delades ut till de hungrande och sjuka. Altaren restes i gatukorsningarna så att prästerna kunde fortsätta fira mässa och folk kunde delta genom att se och höra. Enstaka församlingsbor kunde ta emot nattvarden på tröskeln till sina hem. Ärkebiskopen förenade mänsklig och andlig omsorg, han räddade liv genom att främja såväl kroppslig som andlig hälsa.

Kyrkan i Mölndal finns för stadens gemensamma bästa. Allt som främjar det goda livet vill kyrkan driva och inspirera tillsammans med alla goda krafter. Nu i advent och jul samlar vi in mat och delar ut till de hungrande, genom diakonin hjälper kyrkan människor som har det outhärdligt svårt och ensamt. Vi försöker undvika folksamlingar men fortsätter fira gudstjänst, så ansvarsfullt det bara går.

Precis som milanoborna kunde titta på från sina fönster när mässan firades i gatukorsningarna kan du som läser detta logga in på din församlings hemsida och följa gudstjänsten lite på håll. Och tycker du det är krångligt kanske du blir inspirerad av att läsa om Sven-Roland och hans barnbarn på sidan fyra.

Så välkommen att fira advent och jul från ditt fönster. Och vi har varit med förut, vi vet att Jesus kommer. Att advents- och jultiden har ett starkare budskap än all världens samlade pandemier.

När det är som mörkast kommer Jesus, som ett ensamt ljus i kompakt mörker. Kanske kan du också vara med och sprida det ljuset genom att främja det gemensamma bästa?

Carl Sjögren
Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal