Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Angelägen, modig och närvarande

Alla församlingars uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan Mölndal vill vara en angelägen, modig och närvarande kyrka.

Svenska kyrkan bärs av många medlemmar som delar uppgiften att utföra det som är kyrkans uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Kyrkoordningen kapitel 2, inledningen).

Församlingsinstruktion

Hur detta uppdrag utformas i praktiken skiftar över tid och från en plats till en annan. I vår församlingsinstruktion beskriver Mölndals pastorat, med sina tre församlingar Fässberg, Kållered och Stensjön, hur vi ser på oss själva, vad vi vill göra, men kanske ändå viktigare – vad vi vill vara: en angelägen, modig och närvarande kyrka.