Mamma och barn vid ljusbärare
Foto: Magnus Aronsson / IKON

Angelägen, modig och närvarande

Alla församlingars uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan Mölndal vill vara en angelägen, modig och närvarande kyrka.

Svenska kyrkan bärs av många medlemmar som delar uppgiften att utföra det som är kyrkans uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Kyrkoordningen kapitel 2, inledningen).

Församlingsinstruktion

Hur detta uppdrag utformas i praktiken skiftar över tid och från en plats till en annan. I vår församlingsinstruktion beskriver Mölndals pastorat, med sina tre församlingar Fässberg, Kållered och Stensjön, hur vi ser på oss själva, vad vi vill göra, men kanske ändå viktigare – vad vi vill vara: en angelägen, modig och närvarande kyrka.