Mamma och barn vid ljusbärare
Foto: Magnus Aronsson / IKON

Angelägen, modig och närvarande

Alla församlingars uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan Mölndal vill vara en angelägen, modig och närvarande kyrka.

Svenska kyrkan bärs av många medlemmar som delar uppgiften att utföra det som är kyrkans uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Kyrkoordningen kapitel 2, inledningen).

Församlingsinstruktion

Hur detta uppdrag utformas i praktiken skiftar över tid och från en plats till en annan. I vår församlingsinstruktion beskriver Mölndals pastorat, med sina tre församlingar Fässberg, Kållered och Stensjön, hur vi ser på oss själva, vad vi vill göra, men kanske ändå viktigare – vad vi vill vara: en angelägen, modig och närvarande kyrka.

ljuständning i gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänsten är en plats att vila på, fylld av Guds mysterium och helighet. Här möts människor i alla åldrar. Tradition och förnyelse löper sida vid sida.

Konfirmander läser Bibeln och slappar

Undervisning

Kunskap är aldrig något krav för tillhörigheten till Gud, men den kan fördjupa förmågan att se Guds handlande och möjligheter i sitt eget liv, andras och i världen.

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppdrag att med Jesus som förebild leva i omsorg och kärlek om sina medmänniskor. Söker du hjälp så hittar du information här. Om du kan tänka dig att vara volontär och bidra till det diakonala arbetet så hittar du information här.

Präst och kille med skateboard pratar

Mission

Mission är inte i första hand en verksamhet utan en grundhållning, förankrad i tron på att Gud är verksam och att varje människa har en uppgift.