Valnämnd Svenska kyrkan Mölndal

Valnämndens mandatperiod är 1 januari 2022-31 december 2025.

VALNÄMND

Valnämnden är vald för 2022-2025 och består av sju ledamöter och sju ersättare samt kyrkoherden som är adjungerad. (KF 2021 12 07 § 35)

 • Margareta Eklund-Jimar, ordförande
 • Jan-Erik Lindström, vice ordförande
 • Marie Lindqvist
 • Lars-Gunnar Pålsson
 • Staffan Bjerrhede
 • Anita Svenheden
 • Kjell-Åke Jönsson

Ersättare:

 • Stefan Caplan
 • Solveig Hallin
 • Ronny LIndqvist
 • Joakim Bengtsson
 • Kenneth Wallengren
 • Christer Wetterling
 • Martin Linder-Lood

Ersättarna tjänstgör i valnämnden i första hand som personlig ersättare från respektive nomineringsgrupp, och i andra hand i den ordning man är uppförd i protokollet. (§§35-39 20211207)