Konfirmander läser Bibeln och slappar
Foto: Svenska kyrkan / IKON

Undervisning – fördjupad förståelse

Kunskap är aldrig något krav för tillhörigheten till Gud, men den kan fördjupa förmågan att se Guds handlande och möjligheter i sitt eget liv, andras och i världen.

I vår kyrka är undervisningen på ett särskilt sätt knuten till dopet, antingen som förberedelse eller som uppföljning. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Vara en lärande miljö för mänsklig och andlig utveckling i alla åldrar
  • Använda många olika pedagogiska modeller och metoder för att på bästa sätt möta människors olika behov och förutsättningar
  • Erbjuda många alternativ för konfirmationsundervisning
  • Ha en bred ungdomsverksamhet
  • Utveckla undervisning för vuxna