Två kvinnor och en man sitter på små bönepallar med knäppta händer och slutna ögon.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tyst inre bön - meditation

Sitt dig till stillhet i en enkel meditation. Fässbergs kyrka, onsdagar kl 19:15-20:00

Tyst inre bön

”Tyst inre bön” är en form av kristen djupmeditation. Fässbergs kyrka efter veckomässan onsdagar 19:15-20:00. 

Leds av Ingela Dahl och Klas Hermansson.

Se kalendern för datum.