Foto: Paula Jessen

Tyst inre bön - meditation

Sitt dig till stillhet i en enkel meditation. Fässbergs kyrka, onsdagar kl 19:15-20:00

Tyst inre bön

”Tyst inre bön” är en form av kristen djupmeditation. Är i Fässbergs kyrka efter veckomässan onsdagar 19:15-20:00. 

Vi håller avstånd efter alla föreskrifter. Kom endast om du är helt frisk. 

Leds av Ingela Dahl och Klas Hermansson.

Se kalendern för datum.