Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tro och liv

Vi vill finnas till för människor i vardagen. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är högtider som vi gärna delar. Vi vill också fira gudstjänst, visa omsorg och dela kristen tro med dig.

En evangelisk-luthersk kyrka

Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och vi sätter evangeliet - berättelsen om hans liv och lära, död och uppståndelse – i centrum. Det gör att vi tror att livet är starkare än döden och att kärleken segrar över hatet.

Församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta gör vi för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas (ur Kyrkoordningen, kapitel 2).

Vi tror på en skapande Gud full av nåd som verkar för människans och hela skapelsens återupprättande, som kallar oss att leva i gemenskap med allt levande och dela varandras bördor. En gränsöverskridande Gud som genom sin Ande är ständigt levande. En Gud som sänt sin son Jesus Kristus till jorden.

Vi vet också att tro och liv är nära sammanflätade och att vi ständigt behöver fundera på hur de påverkar varandra.

”Kristen mystik är att vara vänd mot verkligheten, eftersom Kristus alltid är närvarande i den verklighet vi känner.” (ur Lasse Bengtssons recension av Terese av Avila, författare Grete Livbjerg, Artos)