Meny

Stensjöns församling

I vår församling finns en stor öppenhet för att diskutera angelägna samhällsfrågor och mod att tala det som kan uppfattas som kontroversiellt. Navet i vårt församlingsliv är högmässan klockan 10 varje söndag. Vi har också ett rikt musikliv där fler än 200 körsångare möts varje vecka i någon av våra två kyrkor, Stensjökyrkan och Fågelbergskyrkan.

på gång i stensjöns församling

Kyrkklockan - församlingsblad