Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söndagsskola Stensjökyrkan

Stensjökyrkan. Varje söndag kl 10 samtidigt som gudstjänsten

Alla barn som kommer till Stensjökyrkan på Högmässan kl 10 på söndagar är väkommen att vara med. 

Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar.

Ingen anmälan. 

Stensjökyrkan ligger på Gunnebogatan 18.