På en klippa vid havet har en grupp personer slagit sig ner för att se på solnedgången.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Samtalsgrupp om sorg vid suicid

Samtalsgrupp om sorg efter att din närstående tagit sitt liv. Sex tillfällen. Planerad start 21 februari 2023. Ingen kostnad. Intresseanmälan senast 23 januari 2023.

Samtalsgrupp om sorg

efter att din närstående tagit sitt liv

Sorgen efter att en närstående tagit sitt liv kan ta sig många olika uttryck. Sjukhuskyrkan erbjuder en samtalsgrupp för dig, där du får möjlighet att samtala med andra i en liknande situation. Att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Vi som leder gruppen är Anders Elfström, pastor, och Gull-Marie Jangbring Mare, diakon, från Sjukhuskyrkan.

Deltagarna träffas vid sex tillfällen. Nästa grupp startar 21februari. Gruppen startar om det är ca sex anmälda.

Ingen kostnad.

Intresseanmälan senast 23 januari 2023 till Gull-Marie Jangbring Mare
Tel 031-731 58 76, gull-marie.mare@svenskakyrkan.se
Välkommen!

Ladda ner pdf med informationen>>