Foto: Gustaf Hellsing

Samtalsgrupp för kvinnor

Onsdag (jämna veckor) klockan 19:00-21:00 i Stensjökyrkan. (reservation för ändringar). Vi samlas enkelt kring fika och egna ”livsnära berättelser”. Tidpunkten för kvinnogruppen är upplagd så att man skall kunna hinna vara med på veckomässan i Stensjökyrkan först, ifall man vill.

Samtalsgrupp för kvinnor hösten 2022

Första samling hösten 2022 kommer bli onsdag 7 september och efter det kommer vi mötas varannan onsdag (jämna veckor) klockan 19:00-21:00. Sista samling innan jul blir onsdag 14 december. Någon enstaka gång kan det hända att vi får byta onsdag, men då meddelar vi detta i gruppen.

Samtalsgrupp för kvinnor

Varmt välkommen till samtalsgrupp i Stensjökyrkan för kvin­nor i alla åldrar!

Grunden är trygg­het, tillit och vetskapen om att det jag säger stannar i gruppen,

Gruppen är icke-konfessionell och öppen för alla obe­roende av religionstillhörighet och livs­åskådning, med utrymme för var och en att tala om sina erfaren­heter och tankar samt att lyssna och reflektera. Vi samlas helt enkelt kring enkelt fika och egna ”livsnära berättelser”!

Grunden är trygg­het, tillit och vetskapen om att det jag säger stannar i gruppen, och det skall finnas plats till båda stora och små frågor, även funderingar om andliga erfarenheter, tro och tvivel. Om vi kommer att utgå från något tema eller inte bestämmer gruppen tillsammans.

Tidpunkten för kvinnogruppen är upplagd så att man skall kunna hinna vara med på veckomässan i Stensjökyrkan först, ifall man vill.

Ansvarig för gruppen är Solveig Fylling Nygaard som du kan kontakta för mer information: