Foto: Gustaf Hellsing

Samtalsgrupp för kvinnor

Tisdagar kl 18:30 i Stensjökyrkan. Vi samlas enkelt kring fika och egna ”livsnära berättelser”. Vi följer lagar och restriktioner som gäller under pandemin. Vid frågor kontakta Solveig.

Samtalsgrupp för kvinnor

Bra om du anmäler dig, med anledning av pandemin. Vi följer lagar och rekommendationer. 

Gruppen är icke-konfessionell och öppen för alla obe­roende av religionstillhörighet och livs­åskådning, och tanken är att var och en skall få utrymme att tala om sina erfaren­heter och tankar samt att lyssna och reflektera.

Vi samlas helt enkelt kring enkelt fika och egna ”livsnära berättelser”!

Grunden är trygg­het, tillit och vetskapen om att det jag säger stannar i gruppen, och det skall finnas plats till båda stora och små frågor, även funderingar om andliga erfarenheter, tro och tvivel.

Om vi kommer att utgå från något tema eller inte bestämmer gruppen tillsammans.

För aktuella datum se kalendern.

Ansvarig för gruppen är Solveig Fylling Nygaard som du kan kontakta för mer information.

Solveig Fylling Nygaard

Solveig Fylling Nygaard

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Stensjön, Teolog - Stensjön