Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal och stöd

Vi finnas här för dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

Svenska kyrkan erbjuder kostnadsfria samtal om livet och tron. Ofta kan vi boka in dem ganska snart. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner. Läs mer om Samtal i kyrkan här. 

Ekonomiskt och socialt stöd

Vi erbjuder också socialt och i vissa fall ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet är riktat till dig som lever runt existensminimum. Stöden kan till exempel utgöras av en matkasse, presentkort på kläder och mat till jul eller bidrag ur fonder och gåvomedel som pastoratet förvaltar. Välkommen till mottagning för ekonomiskt och socialt stöd, onsdagar kl 15-17 och fredagar kl 9.30–12 på Terrakottagatan 3B i Mölndal.

fonder och Gåvomedel

Bidrag kan beviljas ur olika gåvomedel:

Hilma Bergwalls fond vars syfte är att främja dels vård av behövande sjuka, dels ungdomens vård och fostran, för boende i Fässbergs eller Stensjöns församlingar

Nancy Dahlvids gåva vars syfte är: Hjälp åt gamla, sjuka och i övrigt i behov av hjälp boende i Fässbergs församling.

Utdelning ur gåvomedlen beslutas av Kyrkorådets arbetsutskott cirka en gång per månad och utbetalas mot kvitto eller motsvarande.

Stensjöns diakonigrupp har medel för utdelning till "Barn och ungdomar till och med 15 års ålder med särskilda behov av diakonala insatser”.

För mer information samt ansökningsblankett kontakta Birgitta Sundahl, diakon, tel 031-7619436 (växel tel 031-7619300).