Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtal och stöd

För dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

diakonalt stöd

Svenska kyrkan erbjuder kostnadsfria samtal om livet och tron. Ofta kan vi boka in dem ganska snart. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner.Läs mer om Samtal i kyrkan här. 

Ekonomiskt och socialt stöd

Vi erbjuder också socialt och i vissa fall ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet är riktat till dig som lever runt existensminimum. Stöden kan till exempel utgöras av en matkasse, presentkort på kläder och mat till jul eller bidrag ur fonder och gåvomedel som pastoratet förvaltar.

Boka helst tid direkt hos Birgitta Sundahl, diakon epost birgitta.sundahl@svenskakyrkan.se alt. 0738-520436 eller via kansliet på tel. 031-7619300.

Om god man finns går ansökan genom denne och kontakt tas på telefon eller epost enligt ovan.

Läs mer om mottagning för ekonomiskt och socialt stöd (pdf på flera språk)

fonder och Gåvomedel

Bidrag kan beviljas ur olika gåvomedel:

Hilma Bergwalls fond vars syfte är att främja dels vård av behövande sjuka, dels ungdomens vård och fostran, för boende i Fässbergs eller Stensjöns församlingar.

Kållereds diakonikassa för boende i Kållereds församling.

Stensjöns diakonigrupp har medel för utdelning till "Barn och ungdomar till och med 15 års ålder med särskilda behov av diakonala insatser”.

Utdelning ur gåvomedlen beslutas vanligtvis av Kyrkorådets arbetsutskott cirka en gång per månad och utbetalas mot kvitto eller motsvarande.

För mer information kontakta Birgitta Sundahl, diakon, epost birgitta.sundahl@svenskakyrkan.se eller tel. 0738-520436 (växel tel. 031-7619300).

Birgitta Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg