Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtal och stöd

För dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

aktuellt om fondmedel

I Fässbergs församling finns det från februari 2019 ingen möjlighet att söka fondmedel, då fondmedlen just nu är slut.

I Stensjöns församling finns endast möjlighet att söka för barn under 15 år. I vissa fall kan man få hjälp med en matkasse.

För mer information kontakta Birgitta Sundahl 0738-520 436.

diakonalt stöd

Svenska kyrkan erbjuder kostnadsfria samtal om livet och tron. Ofta kan vi boka in dem ganska snart. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner.Läs mer om Samtal i kyrkan här. 

mottagning

  • Onsdagar 15:00-16:30 
  • Fredag 10:00-11.30.

Boka helst tid på tel 031-761 93 00 eller direkt till Birgitta Sundahl 0738-520 426.

Ekonomiskt och socialt stöd

Vi erbjuder också socialt och i vissa fall ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet är riktat till dig som lever runt existensminimum. Stöden kan till exempel utgöras av en matkasse, presentkort på kläder och mat till jul eller bidrag ur fonder och gåvomedel som pastoratet förvaltar.

Välkommen till mottagning för ekonomiskt och socialt stöd, onsdagar kl 15-16.30 och fredagar kl 10–11.30 på Terrakottagatan 3B i Mölndal.

fonder och Gåvomedel

Bidrag kan beviljas ur olika gåvomedel:

Hilma Bergwalls fond vars syfte är att främja dels vård av behövande sjuka, dels ungdomens vård och fostran, för boende i Fässbergs eller Stensjöns församlingar

Utdelning ur gåvomedlen beslutas av Kyrkorådets arbetsutskott cirka en gång per månad och utbetalas mot kvitto eller motsvarande.

Stensjöns diakonigrupp har medel för utdelning till "Barn och ungdomar till och med 15 års ålder med särskilda behov av diakonala insatser”.

För mer information samt ansökningsblankett kontakta Birgitta Sundahl, diakon, tel 031-7619436 (växel tel 031-7619300).

Birgitta Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg