Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtal och stöd

För dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

diakonalt stöd

Svenska kyrkan erbjuder kostnadsfria samtal om livet och tron. Ofta kan vi boka in dem ganska snart. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner.Läs mer om Samtal i kyrkan här. 

Ekonomiskt och socialt stöd

Vi erbjuder också socialt och i vissa fall ekonomiskt stöd för dig som bor eller vistas i Mölndal.

Välkommen att besöka vår Drop-in mottagning för socialt stöd på onsdagar kl 09.30-11.30 i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B. Mottagningen är gemensam för Kållereds, Stensjöns och Fässbergs församlingar. Ladda ner pdf om mottagningen här (info även på eng, de, es, fr, farsi och arabiska).

Har du inte möjlighet att komma till vår drop-in mottagning så kontakta oss.

Fondansökningar

Du som vill söka fondmedel kan få hjälp att göra detta vid fondsökarträffar under året. Träffarna kommer läggas ut här på vår hemsida och då kan du anmäla intresse. Det också finnas information här om vilka handlingar du behöver ha med dig.

På träffarna kan både Mölndals pastorats egna fonder och andra sökbara fonder vara tillgängliga.

Om god man finns går ansökan genom denne och kontakt tas på telefon eller epost enligt nedan.

Birgitta  Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Mer om Birgitta Sundahl

Fässberg

Christine  Ahrendt

Christine Ahrendt

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Kållered

Mer om Christine Ahrendt

Kållereds församling

Inger  Awenlöf-Ehrstedt

Inger Awenlöf-Ehrstedt

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Mer om Inger Awenlöf-Ehrstedt

Diakonal samordnare.