Revisorer Svenska kyrkan Mölndal

Revisorernas mandatperiod är 1 januari 2022-31 december 2025.

Revisorer

De förtroendevalda revisorerna är valda för 2022-2025 och består av sju ledamöter och sju ersättare. (KF 2021 12 07 §§24-27)

 • Anders Akutsu Hedenrud, ordförande
 • Harri Ikonen, vice ordförande
 • Hans Lindin
 • Mattias Pålsson
 • Bo Sjölin
 • vakant
 • vakant

Ersättare:

 • Leif Jenemalm
 • Han Herbersson
 • Hans Sternlycke
 • Eva-Lena Eklund
 • vakant
 • vakant
 • vakant

Ersättarna tjänstgör i valnämnden i första hand som personlig ersättare från respektive nomineringsgrupp, och i andra hand i den ordning man är uppförd i protokollet. (§26 20211207)