Meny

PREP-kurs

PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. För dig som lever i en parrelation finns nu möjlighet att gå PREP-kurs i Mölndal. Anmälan.

PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation.

Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra.

PREP är friskvård för parrelationer och ett sätt att öka möjligheterna för en positiv utveckling av förhållandet och minska risken för låsta och destruktiva konflikter. Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer. PREP handlar om att stärka och utveckla förhållandet och ge enkla och effektiva redskap för bättre kommunikation.

PREP ger utrymme för frågor om livsåskådning och gemensamma värderingar i relationen, och är samtidigt politiskt och religiöst neutralt. Metoden kan tillämpas i alla parförhållanden. Under kursen kommer det att finnas frivillig möjlighet att delta i andakt under övernattningsdygnet. Detta är ett erbjudande till er, men andakt ingår inte i kursen.

PREP-kurser vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.

Ni får lära er:

  • Var trygg hemma - lär er hantera konflikter.
  • Öppna dörrarna för närhet.
  • Börja med dig själv och ta ansvar.
  • Vårda trygghet och långsiktighet.
  • Inga samtal mellan paren genomförs i grupp utan sker parvis.

Vem ligger bakom PREP?

PREP kommer ursprungligen från USA, där professorerna Howard Markman, Susan Blumberg och Scott Stanley utvecklat metoden på basis av omfattande forskning under 25 års tid. Därifrån har den senare tagits till Modum Bads Samlivssenter i Norge 1999, som anpassat den efter skandinaviska förhållanden. PREP-kursen i Mölndal sker i samarbete mellan Svenska kyrkan och Sensus studieförbund.

När ges kursen?

Kursen startar måndagen den 28 september kl. 18.00-21.00. Det blir ett övernattningsdygn mellan fre-lör, 9-10 oktober som senast startar kl. 17.00 och beräknas vara klart senast 17.00 på lördagen. Kursen avslutas med en träff måndagen den 19 oktober kl. 18.00-21.00. Under tiden ingår även vissa hemuppgifter.

Var ges kursen?

Vid samtliga träffar samlas vi vid Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B i Mölndal. Övernattningen kommer att ske på ett hotell/kursgård relativt nära Mölndal.

Vad kostar kursen?

Kursen kostar 2500:-/par. Då ingår övernattning och det kursmaterial som behövs. Under tiden som kursen ges är ni försäkrade hos Sensus.

Anmälan?

Det finns plats för 6 par i kursen och här gäller först-till-kvarn. Boende i Mölndal har förtur till dess att anmälningstiden löpt ut. Anmälan behövs och görs via formuläret nedan senast måndagen den 31 augusti 2020

Uppgifterna kommer att sparas ett halvår i enlighet med GDPR för att administrera gruppen.

Anmäl er senast den 31 augusti 2020. Anmälan är bindande.

KONTAKTUPPGIFTER TILL ER BÅDA

ÄR DET OK ATT ER ATT MEDVERKA PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

I och med denna anmälan till PREP-kursen godkänner vi de ekonomiska åtagandet som är förknippat med gruppen. För att kunna genomföra och administrera er deltagande i gruppen kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Ansvariga för kursen:

Linda Knutsson

Linda Knutsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg

Mer om Johannes Imberg

Församlingsherde Fässbergs församling