Meny

Popcorn – rytmik för barn runt 12 mån med förälder

Fast rytmikgrupp. Fässbergs kyrka. Torsdagar kl 10:30-12:30. Anmälan krävs.

rytmikgrupp

Popcorn är en fast rytmikgrupp för barn runt 12 mån med förälder eller annan medföljande vuxen i Fässbergs kyrka.

Fika och lek i kyrkans café och barnrum är möjligt innan eller efter rytmiken.

Rytmik kl. 11-11.30. Kaffe, te och micro finns. Ta med er egen mat eller fika.

Anmälan behövs p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och görs till Jill.

Anmälan till Popcorn rytmik i Fässbergs kyrka, Fässbergs församling. Jag anmäler mig och mitt barn till

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare/Annan medföljande vuxen

Jill Olandersson

Jill Olandersson

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Fässberg