Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Pappis. Rytmikgrupp (0-6 år)

Rytmikgrupp. Fässbergs kyrka. Torsdagar kl 9:00-11:00. Anmälan krävs.

Rytmikgrupp

Pappis är från och med ht 20 en fast rytmikgrupp för barn 0-6 år i sällskap med pappa, morfar eller farbror i Fässbergs kyrka.

Drop in och lek i våra nya barnrum från kl. 9, rytmik kl. 9.30.

Fika, lek och samtal i kyrkans café efter rytmiken. Drop off kl. 11.
Kaffe, te och micro finns. Ta med er egen mat eller fika.
Anmälan behövs p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och görs till Jill.

Anmälan till Pappis i Fässbergs kyrka, Fässbergs församling. Jag anmäler mig och mitt barn till

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare/Annan medföljande vuxen

Jill Olandersson

Jill Olandersson

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Fässberg