Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Återtagna gravar

Kyrkogårdsutskottet beslutade 4 juni 2019 om att återta ett antal gravar på grund av vanvård eller saknad gravrättsinnehavare. Här kan du läsa hela listan.

Lista över återtagna gravar 2019

Kyrkogårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-04 § 11 att de i rapporten

 ” Återtagna gravar ” listade gravplatserna nu är förverkade till följd av saknande av Gravrättsinnehavare / Vanvård.

Listan finns även uppsatt på våra anslagstavlor på kyrkogårdarna.

Är ni missnöjd med beslutet kan ni kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning senast 2019-08-19.

E-post: molndals.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon: 031-761 93 41, 031-761 93 17

Länk till pdf ” Återtagna gravar 2019

Martina Skånberg

Svenska kyrkan Mölndal

Planerare

Katarina Mil

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkogårdsadministratör