Foto: Alex Giacomini

Noviserna Barnkör (5-8 år)

Fässbergs församlingshem. Fredagar 16:30-17:00

Anmälan till kören Noviserna

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare

I och med denna anmälan till musikundervisningen godkänner jag terminsuppgiften som är förknippat med undervisningen. För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som musikstudent kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

En barnkör för åk F-3 (5-8 år)

Noviserna är en barnkör från 5-8 år, som övar i Fässbergs församlingshem, fredagar kl 16.30-17.00.

I kören lär vi oss sånger och utvecklar den egna sångrösten och träffar nya vänner. Vi sjunger på gudstjänster, och medverkar vid julspel, Lucia, och konsert och tränar på att uppträda för publik.

Vi har ett barnkörscafé som är öppet från kl 15.30-16.30.

Lo Bringeland

Lo Bringeland

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Fässberg, Musiker - Kållered, Musiker - Stensjön

Mer om Lo Bringeland

Ansvarig för Svenska kyrkan Mölndals Musikskola. Körledare Barn och Unga i Fässbergs församling