Foto: Alex Giacomini

Noviserna Barnkör (åk F-3)

Fässbergs församlingshem. Fredagar 16:30-17:00

Anmälan till kören Noviserna

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare

I och med denna anmälan till musikundervisningen godkänner jag terminsuppgiften som är förknippat med undervisningen. För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som musikstudent kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

En barnkör för åk F-3

Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Barnkörscafét är öppet kl 15:00-17:00.

Lo Bringeland

Lo Bringeland

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Fässberg, Musiker - Kållered, Musiker - Stensjön

Mer om Lo Bringeland

Ansvarig för Svenska kyrkan Mölndals Musikskola. Körledare Barn och Unga i Fässbergs församling