Foto: Alex Giacomini

Noviserna Barnkör (6-8 år)

Fässbergs församlingshem. Torsdagar kl 16.20-17.00

Messy Church i Fågelbergskyrkan 18 september

Söndag 18 september kl 16 i Fågelbergskyrkan. Gudstjänst för alla åldrar, anpassad för barn. 

Noviserna är en barnkör från 6 år  - årskurs 2, som övar i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3 B i Mölndal i Stora Salen på torsdagar kl 16.20-17.00.

I kören lär vi oss många olika sånger och utvecklar den egna sångrösten och träffar nya vänner. Vi sjunger på gudstjänster, och medverkar vid julspel, Lucia, och konsert ibland.

Vi har ett barnkörscafé som är öppet från kl 15.45 -16.20 där man kan få en smörgås, och något att dricka innan övningen. OBS! En förälder måste vara med.

Anmälan till kören Noviserna

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare

I och med denna anmälan till musikundervisningen godkänner jag terminsuppgiften som är förknippat med undervisningen. För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som musikstudent kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering