Präst och kille med skateboard pratar
Foto: Alex&Martin / IKON

Mission – en grundhållning

Mission är inte i första hand en verksamhet utan en grundhållning, förankrad i tron på att Gud är verksam och att varje människa har en uppgift.

Mission betyder ”sändning”. Liksom Gud sände sin son, Jesus Kristus, till världen för att ge liv är kyrkan sänd att berätta om Guds närvaro och kärlek till denna sin värld. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Rusta medlemmar att leva i sitt dop och dela tron på Jesus Kristus
  • Satsa på ideella medarbetare
  • Synliggöra kyrkans närvaro och engagemang genom utåtriktade evenemang
  • Möta människor som söker efter tro och mening
  • Arbeta för goda relationer med kyrkor och samfund i vårt närområde
  • Ha internationella kontakter
  • Föra dialog med människor av annan tro på ett förtroendefullt sätt
  • Arbeta med miljöfrågor