Mansgruppen i Stensjön

Mansgruppen är en samtalsgrupp för män i alla åldrar baserad på samtalsmetodiken VuxenDialog. Vi träffas varannan onsdag, jämna veckor, kl 19.15 i Glasbergsskolan.

Gruppen är icke-konfessionell och öppen för alla oberoende av religionstillhörighet och livsåskådning. Vi samlas helt enkelt kring egna ”livsnära berättelser”.

Plats: Glasbergsskolan

Anmäl intresse till Stefan Risenfors.