Foto: Linda Mickelsson

Mångfald - på många sätt

Svenska kyrkan i Mölndal visar på en större bild av mångfald och hur kyrkan arbetar och bemöter de som söker sig till kyrkan. Närvarande, Angelägen och Modig. Det är tre ord som präglar allt arbete i Svenska kyrkan Mölndal. "Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus." Gal 3:28

Mångfald i Svenska kyrkan handlar om många saker. Om människors rättigheter och om hur kyrkan bemöter människor. Det handlar om jämlikhet och rättvisa - vilket inte är samma sak. 

För Svenska kyrkan Mölndal är det fullständigt självklart att alla människor som söker sig till kyrkan ska bemötas med respekt och lyhördhet, där de befinner sig i livet.

Människor kommer till kyrkan av olika anledningar. För att fira gudstjänst, för att vara med i olika verksamheter eller kanske för att få svar på frågor om sin tro.  Det kan också handla om dop, vigsel, konfirmation eller att få ta avsked av en anhörig vid en begravningsgudtjänst. Vid livets stora hållpunkter i livet finns kyrkan som en naturlig del. 

Våra präster