Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mångfald - på många sätt

Svenska kyrkan i Mölndal visar på en större bild av mångfald och hur kyrkan arbetar och bemöter de som söker sig till kyrkan. Närvarande, Angelägen och Modig. Det är tre ord som präglar allt arbete i Svenska kyrkan Mölndal. "Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus." Gal 3:28

Mångfald i Svenska kyrkan handlar om många saker. Om människors rättigheter och om hur kyrkan bemöter människor. Det handlar om jämlikhet och rättvisa - vilket inte är samma sak. 

För Svenska kyrkan Mölndal är det fullständigt självklart att alla människor som söker sig till kyrkan ska bemötas med respekt och lyhördhet, där de befinner sig i livet.

Människor kommer till kyrkan av olika anledningar. För att fira gudstjänst, för att vara med i olika verksamheter eller kanske för att få svar på frågor om sin tro.  Det kan också handla om dop, vigsel, konfirmation eller att få ta avsked av en anhörig vid en begravningsgudtjänst. Vid livets stora hållpunkter i livet finns kyrkan som en naturlig del. 

Våra präster

Håkan Berndtsson

Håkan Berndtsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Kållered

Thommy Ek

Thommy Ek

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - sjukhuskyrkan

Marianne Fogelqvist

Marianne Fogelqvist

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg

Linda Knutsson

Linda Knutsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Marianne Mörk

Marianne Mörk

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Stensjön

Linnéa Norberg

Linnéa Norberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön

Johanna Risenfors Lindmark

Johanna Risenfors Lindmark

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde