Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mångfald - på många sätt

Svenska kyrkan i Mölndal visar på en större bild av mångfald och hur kyrkan arbetar och bemöter de som söker sig till kyrkan. Närvarande, Angelägen och Modig. Det är tre ord som präglar allt arbete i Svenska kyrkan Mölndal. "Nu är ing­en läng­re ju­de el­ler grek, slav el­ler fri, man el­ler kvin­na. Al­la är ni ett i Kristus Je­sus." Gal 3:28

Mångfald i Svenska kyrkan handlar om många saker. Om människors rättigheter och om hur kyrkan bemöter människor. Det handlar om jämlikhet och rättvisa - vilket inte är samma sak. 

För Svenska kyrkan Mölndal är det fullständigt självklart att alla människor som söker sig till kyrkan ska bemötas med respekt och lyhördhet, där de befinner sig i livet.

Människor kommer till kyrkan av olika anledningar. För att fira gudstjänst, för att vara med i olika verksamheter eller kanske för att få svar på frågor om sin tro.  Det kan också handla om dop, vigsel, konfirmation eller att få ta avsked av en anhörig vid en begravningsgudtjänst. Vid livets stora hållpunkter i livet finns kyrkan som en naturlig del. 

Våra präster

Håkan Berndtsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Kållered

Direkt: 031-761 93 72

Mobil: 0738-520 372

Växel: 031 - 761 93 00

Thommy Ek

Thommy Ek

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - sjukhuskyrkan

Direkt: 031-761 94 29

Mobil: 0738-520 429

Växel: 031-343 13 54 (expedition)

Marianne Fogelqvist

Marianne Fogelqvist

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Direkt: 031 - 761 94 37

Mobil: 0738-520 437

Växel: 031-761 93 00

Joel Göranson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön - pastorsadjunkt

Direkt: 031-761 93 77

Mobil: 0738-520 377

Växel: 031-761 93 00

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg

Mobil: 0738 520 463

Växel: 031 761 93 00

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg

Direkt: 031-761 94 63

Mobil: 0738-520 463

Växel: 031-761 93 00

Linda Knutsson

Linda Knutsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Direkt: 031-761 94 32

Mobil: 0738-520 432

Växel: 031-761 93 00

Marianne Mörk

Marianne Mörk

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Stensjön

Direkt: 031-761 94 16

Mobil: 0738-520 416

Växel: 031-761 93 00

Linnéa Norberg

Linnéa Norberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Mobil: 031 761 94 62

SMS: 0738 520 462

Växel: 031 761 93 00

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön

Direkt: 031-761 94 61

Mobil: 0738-520 461

Växel: 031-761 93 00