Foto: Martina Skånberg

Låt barnen hjälpa till vid graven

På kyrkogårdarna i Mölndal finns redskap som är anpassade för barn. Låt barnen vara med och göra fint vid graven hos släkt och vänner.

Att få vara med på kyrkogården och hjälpa till att ta hand om graven blir ett naturligt sätt att få prata döden och om den som är död. På kyrkogårdarna i Mölndal finns barnredskap som gör det möjligt för barn att vara delaktiga och få ta ansvar.

Kvinna håller om en liten flicka.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

En småbarnsfamilj besöker kyrkogård.

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Gör gärna barnen delaktiga i ceremonin.

Försommargrönska genom ett fönster.

Sorgegrupp för barn och unga

När vännerna inte förstår, kan en sorgegrupp vara till hjälp. Där träffar du andra barn eller ungdomar som har förlorat någon som stått dem nära.