Foto: Martina Skånberg

Låt barnen hjälpa till vid graven

På kyrkogårdarna i Mölndal finns redskap som är anpassade för barn. Låt barnen vara med och göra fint vid graven hos släkt och vänner.

Att få vara med på kyrkogården och hjälpa till att ta hand om graven blir ett naturligt sätt att få prata döden och om den som är död. På kyrkogårdarna i Mölndal finns barnredskap som gör det möjligt för barn att vara delaktiga och få ta ansvar.

Marie Fischer

Marie Fischer

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkogårds- och fastighetschef

Joakim Gobbert

Joakim Gobbert

Svenska kyrkan Mölndal

Arbetsledare Fässbergs kyrkogård

Ted Aronsson

Ted Aronsson

Svenska kyrkan Mölndal

Arbetsledare Kikås-Kållered Kyrkogård