På en psalmbokshylla i bänkraden längst fram står texten Kyrkvärdar handmålad.
Foto: Johannes Frandsen

Kyrkvärdskurs

Kyrkvärdskurs för dig som är ny eller erfaren kyrkvärd, gudstjänstvärd eller extra vaktmästare. Kursen är i två delar och hålls lördag 1 oktober (del 3) samt 19 november (del 4) 2022. Anmälan krävs.

Kyrkvärdskurs

Kurs för dig som är ny eller har erfarenhet av att vara kyrkvärd, gudstjänstvärd eller är extra vaktmästare. 

Lördagen 1 oktober och 19 november 2022 kl 10-14 i Stensjökyrkan.

Under dessa timmar tillsammans går vi igenom det viktigaste du behöver veta om gudstjänsten, dess moment och historia - för att du med trygghet ska kunna verka i din roll som kyrkvärd eller vaktmästare.

Under en kursdag av varvas föreläsningar, samtal och praktiska övningar. Och givetvis fika.

Lördag 1 oktober (del 3) 2022

Svenska kyrkans organisation, det lutherska arvet och högmässans struktur samt övning i att skriva förbön

Lördag 19 november (del 4) 2022

Vad är vitsen med Bibeln? Genomgång av olika kyrkliga traditioner samt om andligt föräldraskap

Anmälan

Du kan anmäla dig till båda tillfällena eller bara ett om du vill. 

Ledare för kursen är Anna Sophia Bonde och alla i kyrkvärdar och extravaktmästare i Svenska kyrkan Mölndal är välkomna.

Anmälan krävs (använd formuläret nedan).

Anmälan till Kyrkvärdskurs hösten 2022

Kryssa för de påståenden som stämmer på dig nedan.

Vi kommer att spara dina uppgifter så länge du deltar i bibelskolan. Därefter tar vi bort uppgifterna. Om du har frågor om vår personuppgiftshantering läs vidare på https://www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Återkommande kurs

Kyrkvärdskursen är sedan tänkt att återkomma varje termin med en grundkursdag och en fördjupningsdag varje termin. 

Hösten handlar fördjupningen om bibelns röda tråd samt genomgång av olika kyrkliga traditioner.

Våren handlar fördjupningen om: När lärde sig människan att be? – om bönens plats i gudstjänsten, övning i att reflektera kring och skriva förbön samt konsten att ta plats i kyrkorummet – lite tips om hur man blir en god högläsare