Foto: Carina Etander Rimborg

Kristen djupmeditation

Fässbergs kyrka, måndagar kl 09.00-09.30.

Vi börjar varje meditation med ett kort inledningsord från Bibeln. Sedan sitter vi i stillhet och tystnad i 20 minuter. När meditationen är slut ber vi tillsammans om Guds välsignelse.

Kristen djupmeditation - eller kontemplation - är den kristna mystikens sätt att vilja öppna sig för riktige, verklige Gud. Den Gud som inte är instängd i de bilder och föreställningar jag själv och andra har.