Körer i Stensjön

Här hittar du alla körer som finns i Stensjöns församling

Barnkörer

En flickkör övar i kyrkan. Flickornas ansikten speglas i flygelns lock.

Barnkören och Sångfåglarna

Barnkörer i Fågelbergskyrkan, tisdagar 14:15-16:30

Två flickor sitter vid ett bord och lyssnar.

Himlastoff - barngrupp i Fågelbergskyrkan

För skolbarn i åk F-2. Tisdagar kl 14:15-16:30.

Stensjökyrkans Barnkör Åk 3-5

Stensjökyrkan. Tisdagar 15:45-16:45

Stensjökyrkans Flickkör från 5 år - åk 2

Stensjökyrkan. Tisdagar 14:30-15:30

Stensjökyrkans Pojkkör 5 år - årskurs 2

Stensjökyrkan. Onsdagar 16:30-17:30

Ungdomskör

Birgitta Landgren leder en duktig ungdomskör

Ungdomskör Stensjökyrkan

Svenska kyrkan har en ungdomskör tisdagar kl 17-18 i Stensjökyrkan, för ungdomar i årskurs 6 och uppåt.

Vuxenkörer

Lilla Kyrkokören, Stensjön

Stensjökyrkan. Varannan torsdag kl 19:00.

Kyrkokör i Stensjön

Vuxenkör. Stensjökyrkan. Onsdag kl 19:00.

Kör är Hälsa

Fågelbergskyrkan. Onsdagar kl 15:00-16:30.

Aktuellt inom i Stensjöns församling

Konsert med Mölndals Kammarkör 10 oktober

Konsert med Mölndals Kammarkör måndag den 10 oktober kl 19:30 i Stensjökyrkan

Musik i Fågelbergskyrkan 15 oktober Edith Piaf

Fågelbergskyrkan lördag 15 oktober kl 16.00. Sånger från Edith Piafs repertoar.

Kvinnodag i Stensjökyrkan 15 oktober

”Jesaja 64:4: Inget öra har hört, inget öga har sett någon annan gud än dig gripa in för dem som hoppas på honom". En dag för reflektion och gemenskap. Lördag 15 oktober kl 9-17 Stensjökyrkan. Anmälan.

Herr Snällström 16 oktober

Söndagen den 16 oktober kommer Herr Snällström till Fågelbergskyrkan kl 16.00-17.30.

En massa olika tända ljus nedstoppade i en ljusbärare med sand.

Late Night Church i Fågelbergskyrkan 21 oktober

Fredag 21 oktober kl 19-23 i Fågelbergskyrkan. Late Night Church med gudstjänst, lovsång och efterhäng.

Temakväll 25 oktober 2022 ”Att berätta med musik”.

Temakväll: Temakväll i Stensjökyrkan med Sveinung Nygaard "Att berätta med musik". Tisdag 25 oktober kl 18:30. Stensjökyrkan.

Kyrkogårdsvandring Kikås

Lördag 5 november kl 13:00. Samarrangemang med Mölndals hembygdsförening. Lars Gahrn berättar om kyrkogården.

Minnesgudstjänst i Kikås kapell

Minnesgudstjänst med meditativ musik i allhelgonatid. Lördag 5 november kl 18 i Kikås kapell, Mölndal

Musik på Kikås kyrkogård 5 november

Kikås kyrkogård lördag 5 november kl 12:00 Frälsningsarmen musikkår

Musik i allhelgonatid, Kikås 5 november

Kikås kapell lördag 5 november kl 18:00 Stilla musik

Musikgudstjänst: Cherubinis Requiem 13 november

Söndag 13 november kl 18 i Stensjökyrkan. Cherubinis Requiem med musiker och Stensjön kyrkokör. 

En massa olika tända ljus nedstoppade i en ljusbärare med sand.

Late Night Church i Fågelbergskyrkan 18 november

Fredag 18 november kl 19-23 i Fågelbergskyrkan. Late Night Church med gudstjänst, lovsång och efterhäng.

En massa olika tända ljus nedstoppade i en ljusbärare med sand.

Late Night Church i Fågelbergskyrkan 25 november

Fredag 25 november kl 19-23 i Fågelbergskyrkan. Late Night Church med gudstjänst, lovsång och efterhäng.

En adventsstjärna lyser i ett fönster.

Retreat i Fågelbergskyrkan 10 december

Dagretreat i Fågelbergskyrkan. Lördag 10 december ca kl 9:00-18:00. Anmälan.

Luciatåg i Stensjökyrkan

Måndag 13 december kl 18 med Stensjökyrkans alla barn- och ungdomskörer i ett långt Luciatåg.

Stensjöträffen hösten 2022

Nu är det snart dags för Stensjöträffen hösten 2022!

En tonårstjej sitter vid ett fönster.

Ångesthanteringskurs för ungdomar

Kurs ledd av Linn Wennerlund. Onsdagar vid fem tillfällen kl 19.00-20.30 i Fågelbergskyrkan. Anmälan krävs. Max 10 personer i gruppen.

Samtalsgrupp för kvinnor hösten 2022

Första samling hösten 2022 kommer bli onsdag 7 september och efter det kommer vi mötas varannan onsdag (jämna veckor) klockan 19:00-21:00. Sista samling innan jul blir onsdag 14 december. Någon enstaka gång kan det hända att vi får byta onsdag, men då meddelar vi detta i gruppen.