Foto: Carina Etander Rimborg

Kikås kapell

Kapellet rymmer normalt 70-80 personer men just nu är kapellet är möblerat så att det får plats max 20 personer som kan sitta med gott avstånd (exkl tjänstgörande personal) med hänvisning till rådande restriktioner. Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Ursprungligen uppfört 1935 efter ritningar av Ville Berglund. Blev om- och tillbyggt 1976. I normla fall är antal sittplatser cirka 70.

Utanför Kikås kapell ligger Kikås kyrkogård där det finns både kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund.