Foto: Carina Etander Rimborg

Kikås kapell

Kapellet är möblerat så att det får plats max 15 enskilda personer eller 15 par (30 personer) som kan sitta med gott avstånd (inkl tjänstgörande personal). Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Ursprungligen uppfört 1935 efter ritningar av Ville Berglund. Blev om- och tillbyggt 1976. Antal sittplatser cirka 70.