Foto: Paula Jessen Andrée

Kållereds kyrka

Adress: Norra Kyrkvägen, Kållered. I Kållereds kyrka finns för närvarande endast plats för 25-40 personer (beroende på om det är enskilda personer eller ett hushåll) för att kunna hålla avstånd. Detta inklusive medverkande och personal.

Kållereds kyrka

I vanliga fall har Kållereds kyrka ca 125 platser och är en populär kyrka för livets stora dagar, som dop och bröllop.

Kyrkan är öppen för gudstjänster under storhelger som påsk, allahelgona och jul samt som sommarkyrka med gudstjänst/mässa på söndagar, kultur- och musikkvällar, guidning och möjlighet att fika.

Se kalendern nedan för mer information när det är allmän gudstjänst.

Kyrkans historia

Kållereds kyrka har funnits sedan 1200-talet, men vissa fynd tyder på att den förmodligen härstammar redan från 1100-talet. Kyrkans långhus härrör troligen till större delen från 1200-talets slut, medan koret och vapenhuset är uppförda på 1600-talet. Sakristian byggdes till 1933. En klockstapel med två klockor från slutet av 1600-talet finns på kyrkogården.

Gå rundvandring i kyrkan

Med hjälp av bilderna och pilarna nedan kan du gå rundvandring i kyrkan på din dator.