En barnhand som håller i en vuxenhand. Händerna ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson

I slutet av dagen - alla är människor

Utställningen "I slutet av dagen - alla är människor" fanns i Fässbergs kyrka, Matildasalen i Kållered och Stensjökyrkan våren 2022. Utställningen går att beställa via Sensus.

I slutet av dagen - alla är människor

Utställning om vardagen att leva som papperslös i Sverige

Hur hamnar en person i en situation att den lever som papperslös i Sverige och
vad innebär det för personen? Vad är samhällets ansvar och vilken roll har kyrkorna?

Med hjälp av djupintervjuer från nio personer ges en inblick av livet som papperslös i Sverige. Dessa personer delar med sig av sina upplevelser.

Det är deras berättelser och upplevelser som hörs och det är deras val av bilder som syns. Alla namn och åldrar är fingerade, några har inte velat medverka med bild för att de är alltför rädda.

Initiativtagare

Initiativtagare till utställningen är diakon Inger Awenlöf-Ehrstedt, Svenska kyrkan Mölndal. Tillsammans med arbetsgruppen har utställningen arbetats fram. 

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen för utställningen har bestått av: Kikki Mårtensson, Sensus Göteborg, Stella Eriksson, Sensus Borås, Anders Stenbäck, Göteborgs stift, Mariana Viåsen, Svenska kyrkan i Borås, Ingela Hadin, stiftsdiakon Skara stift, Sarah Philipson Isaac, Göteborgs Universitet, Christine Ahrendt, Hanna Esping Östlin och Inger Awenlöf-Ehrstedt, Svenska kyrkan Mölndal.

Presentation av I slutet av dagen

Diakon Inger Awenlöf Ehrstedt presenterar utställningen. (6.40 min)

Asylrättscentrum berättar om papperslöshet ur ett juridiskt perspektiv. (4 min)

Anders Stenbäck berättar ur ett teologiskt perspektiv (4 min)

Inger Awenlöf Ehrstedt berättar ur ett diakonalt perspektiv (4 min)

Sarah Philipson Isaac berättar ur ett sociologiskt perspektiv (4 min)

Paneldebatt med anledning av utställningen. 

Utställningen

Utställningen består av tolv bilder, fotograferade av Magnus Aronson. Till bilderna finns tolv texter sammanställda av doktorand Sarah Philipson Isaac som bygger på intervjuerna. 

Utställningen hängde i Fässbergs kyrka, Stensjökyrkan och Matildasalen (Kållereds församlingssal) den 1 februari - 1 mars 2022. I Stensjökyrkan kommer den att hänga kvar under hela våren 2022.

Utställningen är planerad att sedan hänga i Borås där det är vernissage den 17/3 i Caroli kyrka och sedan ska utställningen till Hässleholmens kyrka. Den är också bokad att vara i Umeå pastorat. Den fanns med på Kvalitetsmässan i Göteborg i maj, Asylrättscentrums dag i Stockholm i juni och Frihamnsdagarna i Göteborg i augusti. 

Information om Frihamsdagarna i Göteborg i augusti 2022>>

Beställa utställningen

Vill du beställa utställningen så tar du kontakt med Sensus som lånar ut utställningen. Den finns i två format.

  • 12 A1 affischer med bilder och  12 A3 affischer med texterna.

eller

  • 12 A2 affischer med bilder och 12 A4 affischer med texterna.

Till utställningen finns också en utställningsbroschyr på 32 sidor med alla bilder och texter, samt information om samverkansparterna och en ytterligare text av Sarah Philipson Isaac.

Sensus Kikki Mårtensson 031 708 39 44

kikki.martensson@sensus.se