Jordklotet, sett från rymden.

Hållbarhetsgruppen

"Att ta ansvar för sin närmiljö är att leva ut en god skapelseteologi" (Församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Mölndal)

Hållbarhetsgruppen i Svenska kyrkan Mölndal

I församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Mölndal (beslutad i kyrkofullmäktige 12 nov 2019 och domkapitlet 12 dec 2019) står det:

I vardagen behöver det skapas enkla miljö- och klimatförbättrande åtgärder så att församlingarnas verksamheter blir klimatneutrala så fort som möjligt. Att ta ansvar för sin närmiljö är att leva ut en god skapelseteologi. Detta innebär omställning och beteendeförändringar inom områden som fastighetsförvaltning, resor, inköp, mm. Församlingarna vill bidra till en god dialog med alla människor av god vilja för att skapa fred med jorden och fred på jorden. 

Jill Olandersson

Jill Olandersson

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Fässberg

Mer om Jill Olandersson

Rytmik - och barnpedagog Fässbergs församling. Hållbarhetssamordnare för Svenska kyrkan Mölndal.

Läs om olika delar av hållbarhetsarbetet.

Gemensamma sidor om hållbarhet och miljö