Jordklotet, sett från rymden.

Hållbarhetsgruppen

"Att ta ansvar för sin närmiljö är att leva ut en god skapelseteologi" (Församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Mölndal)

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Agera för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Hållbarhetsgruppen i Svenska kyrkan Mölndal

I församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Mölndal (beslutad i kyrkofullmäktige 12 nov 2019 och domkapitlet 12 dec 2019) står det:

I vardagen behöver det skapas enkla miljö- och klimatförbättrande åtgärder så att församlingarnas verksamheter blir klimatneutrala så fort som möjligt. Att ta ansvar för sin närmiljö är att leva ut en god skapelseteologi. Detta innebär omställning och beteendeförändringar inom områden som fastighetsförvaltning, resor, inköp, mm. Församlingarna vill bidra till en god dialog med alla människor av god vilja för att skapa fred med jorden och fred på jorden. 

Läs om olika delar av hållbarhetsarbetet.

Vågor från en båt i stilla vatten vid solnedgången.

Små detaljer som behövs för att se alltets helhet

Musikstycket ”Piece in Peace” förmedlar vikten av lugn och trygghet. Elisabeth Engdahl, musiker, skriver.

Ett insektshotell i form av en kyrka.

Biologisk mångfald!

Vad kan jag göra för den biologiska mångfalden? Jill Olandersson ger tips.

Hållbarhet - för kropp och själ

Hanna Bothén skriver om trädgårdsdiakoni - hållbarhet både för kropp och själ.

Hållbarhetsgruppens medlemmar

Här hittar du alla som deltar i Hållbarhetsgruppen. Ta gärna kontakt med dem om du har några frågor.

Jordklotet, sett från rymden.

Hållbarhetsgruppen

"Att ta ansvar för sin närmiljö är att leva ut en god skapelseteologi" (Församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Mölndal)

Biologiska mångfalden

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med den biologiska mångfalden. Vi har hunnit olika långt men du kan hitta olika fågelholkar, insektshotell och bikupor bland annat.

Gemensamma sidor om hållbarhet och miljö

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Bild visar startsidan för bönewebbens rum för klimatet

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans kyrkostyrelse antog i december 2019 en Färdplan för klimatet, på uppdrag av kyrkomötet att arbeta med hållbarhetsfrågorna. Läs mer här.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.