Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster i Stensjön

Här hittar du kalendern med information om våra gudstjänster i Stensjöns församling. Varmt välkommen. Vi firar gudstjänst i Stensjökyrkan och Fågelbergskyrkan.