Tända levande ljus som glimmar i mörkret.
Foto: Ligistfilm

Gudstjänster

Det möjligt att delta vid församlingarnas gudstjänster men just nu endast digitalt, med de restriktioner som finns på grund av Coronakrisen. Länkar finns nedan. Mer information finner du i vår kalender. Dop, bröllop och begravningar genomförs enligt de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten.

Fira gudstjänst tillsammans!

Klicka på puffen nedan till den församling där du vill gå på gudsjänst.

I de Facebook-flöde du kan hitta under respektive församling  kan du delta i gudstjänster och ta del av nyheter hemifrån.

Du behöver inte logga in. Använd pilarna eller scrolla i den grå listen till höger i Facebook-rutan här nedanför så hittar du rätt.

Du kan förstora Facebook-fönstret genom att klicka på den blå facebook-ikonen med ett f till höger i inlägget. 

Bursa är ett fyrkantigt, stelt fodral för förvaring av korporale. Den är ofta vackert dekorerad på ovansidan. Bursan läggs ovanpå den klädda kalken då allt bärs in till altaret inför en högmässa. Färgen på bursan följer ofta de liturgiska färgerna där lila används under fastan.

Fastan

Här hittar du information om vad som händer under fastan i Svenska kyrkan Mölndal och varför fastan firas.

Under fastetiden kommer personalen och ideella i Stensjöns församling varje måndag till fredag be för särskilda böneämnen varje dag, och uppmuntrar er att hänga på om ni vill!

Böneämnen under fastan

Under fastetiden kommer personalen och ideella i Stensjöns församling varje måndag till fredag be för särskilda böneämnen varje dag, och uppmuntrar er att hänga på om ni vill!

Under fastetiden 18 feb -1 april ber vi tidebön, morgonbön/Laudes 8:30 varje veckodag i Stensjönkyrkan. Du är välkommen att vara med. Det blir även bön kl 12 och på eftermiddagarna.

Fastetiden i Stensjökyrkan

Under fastetiden 18 feb -1 april ber vi tidebön, morgonbön/Laudes 8:30 varje veckodag i Stensjönkyrkan. Du är välkommen att vara med. Det blir även bön kl 12 och på eftermiddagarna.

Bön i bil

Bönekurs

Välkommen att gå en bönekurs i Stensjökyrkan våren 2021. Kursen är onsdagar i 8 veckor start 7 april. Vid frågor kontakta Solveig. Anmälan. Ingen avgift.

Bokbord, ljuständning, samtal och fika! Välkommen till Fässbergs kyrka mån-fre kl 11-15 (mån och tors till kl 17).

Öppen kyrka Fässbergs kyrka

Bokbord, ljuständning, samtal och fika! Välkommen till Fässbergs kyrka mån-fre kl 11-15 (mån och tors till kl 17).

Meditation

Bön i Fässberg

Ta en paus mitt i allt! Måndagar kl 8.45-9.00 samt måndagar och tisdagar kl 12.00-12.15 är det bön i Fässbergs kyrka.

Alla församlingarna har olika swish-konto för kollekterna. Du hittar alla uppgifter här.

Kollekt genom swish

Alla församlingarna har olika swish-konto för kollekterna. Du hittar alla uppgifter här.

Gudstjänst under coronapandemin.

Digitala gudstjänster

Här hittar du länkar till olika gudstjänster hos Svenska kyrkan Mölndal samt andra länkar och gudstjänstagendor för att fira där du är.

Svenska kyrkan Mölndal har öppet, gudstjänster firas, men med de föreskrifter som myndigheterna har satt. Vissa gudstjänster sänds också via webben eller läggs upp som ljudfil. Se kalender och se nedan för mer information. Kom endast om du är fullt frisk.

Om nya Coronaviruset

Svenska kyrkan Mölndal har öppet, gudstjänster firas, men med de föreskrifter som myndigheterna har satt. Vissa gudstjänster sänds också via webben eller läggs upp som ljudfil. Se kalender och se nedan för mer information. Kom endast om du är fullt frisk.

Oblat

Biskopsbrev om nattvarden

22 januari 2020 kom Biskoparnas brev om nattvarden. Du kan läsa det här.

Fässbergs kyrka, måndagar kl 09.00-09.30.

Kristen djupmeditation

Fässbergs kyrka, måndagar kl 09.00-09.30.

Varje år genomför Svenska kyrkan Mölndal Dop - helt enkelt. Ett sätt att bli döpt, eller döpa sina barn utan att behöva bekymra sig för kalas och annat. Se kalendern för aktuellt datum eller ring kansliet 031 761 93 00. Nästa planerade datum är 2021 24 april.

Dop helt enkelt

Varje år genomför Svenska kyrkan Mölndal Dop - helt enkelt. Ett sätt att bli döpt, eller döpa sina barn utan att behöva bekymra sig för kalas och annat. Se kalendern för aktuellt datum eller ring kansliet 031 761 93 00. Nästa planerade datum är 2021 24 april.

Andra söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Den kämpande tron

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 32, vers 22-31

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1-10

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 15, vers 21-28

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren

Psaltaren psalm 130, vers 1-8

En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.