Meny

Gudstjänster

Från den 6 april och framåt, firas alla gudstjänster utan församling, på grund av Coronakrisen. Du är välkommen att fira gudstjänst med oss på webben eller via ljudfil. Länkar finns nedan. Mer information finner du i vår kalender. Dop, bröllop och begravningar genomförs med församling, enligt de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten.

Annandag Pingst

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Andens vind över världen

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor, eller kvistar med äppelblom och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 44, vers 1-8

Men lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel, som jag har utvalt. Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt. Jag skall gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. De skall skjuta upp som grönskande popplar, som pilträd vid vattenströmmar. En skall säga att han tillhör Herren, en skall bära Jakobs namn, en skall skriva att han är Herrens och hedras med namnet Israel. Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det för mig. Vem har i förväg kungjort det som händer? Låt dem berätta för oss vad som skall ske. Var inte förfärade, hys ingen fruktan! Kungjorde och berättade jag det inte i förväg? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag, någon klippa som jag inte vet om?

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2, vers 36-41

Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.” Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.” De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 12, vers 44-50

Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 10-14 och 20-21

Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, ditt kraftlösa land gav du styrka. Där fick din skara bo, du sörjde för de arma i din godhet, o Gud. Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet. Kungar och härar flyr, de flyr, husfrun fördelar bytet. Skall ni då ligga stilla i fållorna? Duvans vingar är täckta av silver och fjädrarna av rödaste guld. Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning. Vår Gud är en räddande gud, Herren, vår härskare, för oss bort från döden.