Tända levande ljus som glimmar i mörkret.
Foto: Ligistfilm

Gudstjänster

Det möjligt att delta vid församlingarnas gudstjänster men just nu endast digitalt, med de restriktioner som finns på grund av Coronakrisen. Länkar finns nedan. Mer information finner du i vår kalender. Dop, bröllop och begravningar genomförs enligt de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten.

Fira gudstjänst tillsammans!

Klicka på puffen nedan till den församling där du vill gå på gudsjänst.

I de Facebook-flöde du kan hitta under respektive församling  kan du delta i gudstjänster och ta del av nyheter hemifrån.

Du behöver inte logga in. Använd pilarna eller scrolla i den grå listen till höger i Facebook-rutan här nedanför så hittar du rätt.

Du kan förstora Facebook-fönstret genom att klicka på den blå facebook-ikonen med ett f till höger i inlägget. 

Här kan du se inspelade och textade gudstjänster från Kållereds församling. Gudstjänsterna publiceras först på Facebook-sidan och läggs sedan upp här på hemsidan, där du kan titta i efterhand.

Gudstjänstarkiv

Här kan du se inspelade och textade gudstjänster från Kållereds församling. Gudstjänsterna publiceras först på Facebook-sidan och läggs sedan upp här på hemsidan, där du kan titta i efterhand.

Bön i bil

Bönekurs

Välkommen att gå en bönekurs i Stensjökyrkan våren 2021. Kursen är onsdagar i 8 veckor start 7 april. Vid frågor kontakta Solveig. Anmälan. Ingen avgift.

Bokbord, ljuständning, samtal och fika! Välkommen till Fässbergs kyrka mån-fre kl 11-15 (mån och tors till kl 17).

Öppen kyrka Fässbergs kyrka

Bokbord, ljuständning, samtal och fika! Välkommen till Fässbergs kyrka mån-fre kl 11-15 (mån och tors till kl 17).

Meditation

Bön i Fässberg

Ta en paus mitt i allt! Måndagar kl 8.45-9.00 samt måndagar och tisdagar kl 12.00-12.15 är det bön i Fässbergs kyrka.

Alla församlingarna har olika swish-konto för kollekterna. Du hittar alla uppgifter här.

Kollekt genom swish

Alla församlingarna har olika swish-konto för kollekterna. Du hittar alla uppgifter här.

Gudstjänst under coronapandemin.

Digitala gudstjänster

Här hittar du länkar till olika gudstjänster hos Svenska kyrkan Mölndal samt andra länkar och gudstjänstagendor för att fira där du är.

Svenska kyrkan Mölndal har öppet, gudstjänster firas, men med de föreskrifter som myndigheterna har satt. Vissa gudstjänster sänds också via webben eller läggs upp som ljudfil. Se kalender och se nedan för mer information. Kom endast om du är fullt frisk.

Om nya Coronaviruset

Svenska kyrkan Mölndal har öppet, gudstjänster firas, men med de föreskrifter som myndigheterna har satt. Vissa gudstjänster sänds också via webben eller läggs upp som ljudfil. Se kalender och se nedan för mer information. Kom endast om du är fullt frisk.

Oblat

Biskopsbrev om nattvarden

22 januari 2020 kom Biskoparnas brev om nattvarden. Du kan läsa det här.

Fässbergs kyrka, måndagar kl 09.00-09.30.

Kristen djupmeditation

Fässbergs kyrka, måndagar kl 09.00-09.30.

Varje år genomför Svenska kyrkan Mölndal Dop - helt enkelt. Ett sätt att bli döpt, eller döpa sina barn utan att behöva bekymra sig för kalas och annat. Se kalendern för aktuellt datum eller ring kansliet 031 761 93 00.

Dop helt enkelt

Varje år genomför Svenska kyrkan Mölndal Dop - helt enkelt. Ett sätt att bli döpt, eller döpa sina barn utan att behöva bekymra sig för kalas och annat. Se kalendern för aktuellt datum eller ring kansliet 031 761 93 00.

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Kungaboken kapitel 2, vers 11-14

Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisha såg det, och han ropade: ”Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!” När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev itu dem. Han tog upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” När Elisha slog på vattnet delade det sig, och han kunde gå över.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 16, vers 19-20

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Psaltaren

Psaltaren psalm 110, vers 1-7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.