Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänst – vila och mysterium

Gudstjänsten är en plats att vila på, fylld av Guds mysterium och helighet. Här möts människor i alla åldrar. Tradition och förnyelse löper sida vid sida.

Gudstjänst är en omistlig del i församlingslivet där Gud på ett särskilt sätt lovat att vara närvarande. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Ha en bredd i utbudet av gudstjänster för att möta människors olika behov och möjligheter till deltagande
  • Att många är delaktiga i förberedelsen och genomförandet av gudstjänsten
  • Särskilt skapa utrymme för barn och unga att vara delaktiga i gudstjänstlivet
  • Fira gudstjänster som visar att kristen tro handlar om hela människans liv
  • Ge plats åt många mänskliga uttrycksformer
  • Sträva efter en musikalisk bredd
  • Uppmuntra ett rikt musik- och körliv
  • Bejaka människors ökade vilja att delta i planering och medverkan i dop-, vigsel och begravningsgudstjänster