ljuständning i gudstjänst
Foto: Magnus Aronsson / IKON

Gudstjänst – vila och mysterium

Gudstjänsten är en plats att vila på, fylld av Guds mysterium och helighet. Här möts människor i alla åldrar. Tradition och förnyelse löper sida vid sida.

Gudstjänst är en omistlig del i församlingslivet där Gud på ett särskilt sätt lovat att vara närvarande. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Ha en bredd i utbudet av gudstjänster för att möta människors olika behov och möjligheter till deltagande
  • Att många är delaktiga i förberedelsen och genomförandet av gudstjänsten
  • Särskilt skapa utrymme för barn och unga att vara delaktiga i gudstjänstlivet
  • Fira gudstjänster som visar att kristen tro handlar om hela människans liv
  • Ge plats åt många mänskliga uttrycksformer
  • Sträva efter en musikalisk bredd
  • Uppmuntra ett rikt musik- och körliv
  • Bejaka människors ökade vilja att delta i planering och medverkan i dop-, vigsel och begravningsgudstjänster

Vi firar dop helt enkelt 29 oktober 2022

Vi bjuder in dig som vill döpa ditt barn till drop-in-dop Dop helt enkelt. Samtidigt som det fantastiska konstverket Gaia finns i kyrkan är det möjligt till dop. Lördag 29 oktober 2022 kl 10-13 i Fässbergs kyrka.

Drop-in vigsel 22 oktober under Gaia

Drop-in vigsel i Fässbergs kyrka, Terrakottagatan 3B, Mölndal, lördag 22 oktober 2022 kl 20:00-02:00 under konstverket Gaia. Föranmälan behöver göras. Läs mer här.

Någon läser ur en bibel och följer texten med fingret.

Psaltaren 31

Bibelsällskapet i Ukraina har under kriget börjat be psalm 31 i Psaltaren varje dag. Initiativet har spritt sig i Ukraina och i Europa. Nu uppmuntrar Svenska bibelsällskapet till läsning av psalmen, dagligen klockan 16.00, samtidigt som den bes i Ukraina. Tryck här och hitta hela texten>>

Vad som gäller i Sverige för den som flytt från kriget i Ukraina

Här hittar du information om vad som gäller för de flyktingar som kommer till Sverige med anledning av kriget i Ukraina.

Gudstjänster i församlingarna

Nedan kan du klicka dig in till församlingarna och hitta information och länkar till de gudstjänster som du kan delta i. 

Gudstjänster i Fässberg

Här hittar du kalendern med information om våra gudstjänster i Fässbergs församling. Varmt välkommen. Våra kyrkor är Fässbergs kyrka, Krokslättskyrkan och Toltorpskyrkan. Här kan du också lämna in dina böneämnen som vi ber för under söndagens gudstjänst.

Koret i Kållereds kyrka. Predikstol till vänster. Ljusbärare till höger. Där hänger också ett votivskepp från taket.

Gudstjänster i Kållered

Under terminerna firas gudstjänster i Apelgårdens kyrka och veckomässor i Matildasalen, Kållereds församlingshem. Vid storhelger och sommartid firas gudstjänster i Kållereds kyrka. Varmt välkommen.

Gudstjänster i Stensjön

Här hittar du kalendern med information om gudstjänsterna i Stensjöns församling. Varmt välkommen.

Tända levande ljus som glimmar i mörkret.

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Fässberg, Kållered och Stensjöns församlingar! Du kan också delta digitalt i några gudstjänster. Mer information finner du på församlingarnas gudstjänstsidor och i kalendern.

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Vår tro

Här hittar du centrala texter och länkar till vad som är den kristna tron. Här finns också länkar till studiegrupper i kristen tro.

Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.

Bönevandring i Mölndal

Brinner du för bön och gemenskap mellan kristna från olika församlingar? Inför varje bönevandring tar vi gärna emot böneämnen som berör Mölndal och de som bor och arbetar där. Här hittar du information om kommande bönevandringar.

Välkommen till veckomässa!

En stunds återhämtning och stillhet i vardagen. Veckomässa firas varje onsdag kl 18.30 i Stensjökyrkan och i Fässbergs kyrka, samt varannan torsdag kl 18.00 i Matildasalen, Kållereds församlingshem. Vissa söndagar firas även Taize-mässa och Ökenmässa. Se kalendern för aktuell info.

Kollekt genom swish

Alla församlingarna har olika swish-konto för kollekterna. Du hittar alla uppgifter här.

Någon filmar med mobiltelefonen en kvinna som spelar orgel.

Digitala gudstjänster

Här hittar du länkar till gudstjänster hos Svenska kyrkan Mölndal samt andra länkar för att fira där du är.

Oblat

Biskopsbrev om nattvarden

22 januari 2020 kom Biskoparnas brev om nattvarden. Du kan läsa det här.

Dop helt enkelt

Varje år genomför Svenska kyrkan Mölndal Dop - helt enkelt. Ett sätt att bli döpt, eller döpa sina barn utan att behöva bekymra sig för kalas och annat. Se kalendern för aktuellt datum eller ring kansliet 031 761 93 00.