Någon läser ur en bibel och följer texten med fingret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudomlig läsning - Lectio Divina

Välkommen till Gudomlig läsning eller Lectio Divina (latin). Onsdagar jämna veckor i Stensjökyrkan kl 9:15-11:00

Välkommen till Gudomlig läsning eller Lectio Divina (latin). Detta är ett mycket gammalt och väl beprövat sätt att läsa Bibeln på. Det har praktiserats i Kyrkan sedan dess allra första tid. Här läser vi inte i första hand för att lära oss mer, utan för att genom Guds nåd förvandlas till dem vi är tänkta att vara.