Foto: Carina Etander Rimborg

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder flera olika skötselalternativ, där du får hjälp att hålla graven fin.

Här kan du beställa gravskötsel och läsa i vår folder om begravningsverksamheten och skötselalternativen.

Ladda ner foldern (pdf, låg upplösning)>>

Här kan du läsa foldern via issuu direkt på din dator eller din telefon Tryck här>>

Om du vill ha en folder, kan du komma till expeditionen eller ring så skickar vi.

Årshjul för gravskötsel
  • Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

    Svenska kyrkan Mölndal

    Kyrkogårdsförvaltning, Begravningsverksamhet

    Mer om Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

    Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202.

Vägarbete runt Fässbergs kapell

Mark och Energibyggarna kommer med anledning av bygget vid Pedagogen Park fortsätta med Stubbåkersgatan och gräva upp den sista sträckan från kyrkogårdens parkeringar vid förvaltningsbyggnad/maskinhall och bort till kapellet. Det innebär att de som skall besöka/parkera vid kapellet måste ta en provisorisk väg. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober 2022.

En dag om sorg

Lördag 22 oktober 2022 i Apelgårdens kyrka. Anmälan senast 14 oktober. Ingen avgift.

Ny begravningsmark

Begravningsmarken i Mölndal kommer inte att räcka och kyrkogårdsförvaltningen vill utöka Fässbergs kyrkogård med Lilla Fässbergsdalen. Något som Mölndals stad motsäger sig och kan endast tänka sig att sälja för 300 miljoner kronor.

Skylt utanför Svenska kyrkans lokaler som berättar att det är en avgift att parkera. Men att det också är gratis om du är där på verksamhet.

Parkering utanför lokalerna

Utanför flera av lokalerna hos Svenska kyrkan Mölndal är det numera betald parkering via en parkerings-app. Detta för att frigöra parkeringen till kyrkans och kyrkogårdarnas besökare. Deltar du på gudstjänst eller verksamhet är parkeringen gratis om du loggar in din bil i lokalen.

Återtagna gravar

Kyrkogårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-17 § 6 att de i rapporten listade gravarna är förverkade. De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar ”återtagen grav” som anger att gravrätten återgått till upplåtaren (Mölndals kyrkogårdsförvaltning). Är ni missnöjd med beslutet kan ni kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning senast 2022-09-09.

Att förlora någon anhörig

Det är svårt att förlora en anhörig eller nära vän. Oavsett om den är ung eller äldre. Tre personer delar här med sig av sina erfarenheter.

Låt barnen hjälpa till vid graven

På kyrkogårdarna i Mölndal finns redskap som är anpassade för barn. Låt barnen vara med och göra fint vid graven hos släkt och vänner.

Planteringslådor

På vissa gravfält på Fässbergs och Kikås kyrkogård kommer planteringslådor att ersätta planteringarna för de som valt blått eller rött skötselpaket. Bytet startar under våren 2020 och kommer att fortgå under en längre tid.

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Kikås kapell

Kapellet rymmer 70-80 personer. Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Livereds kapell

Kapellet rymmer ca 144 personer. Vackert beläget vid Livereds begravningsplats (tidigare Kållereds södra begravningsplats). Det är byggt som ett religionsneutralt begravningskapell och används ibland som konsertlokal med fantastisk akustik. Adress: Högenvägen 1

Kållereds kyrka

Adress: Norra Kyrkvägen, Kållered. Det finns plats för cirka 125 personer i Kållereds kyrka. Kållereds kyrka är Mölndals äldsta byggnad.

Fässbergs kapell

Kapellet rymmer 72 personer. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal