Foto: Carina Etander Rimborg

Gaia

Konstverket Gaia av Luke Jerram hängde i Fässbergs kyrka 18 oktober-8 november 2022. Det var en present från Svenska kyrkan till Mölndals stad som fyllde 100 år. Under dessa 22 dagar ägde många olika evenemang rum och 19 500 personer besökte Fässbergs kyrka. Här hittar du länk till föreläsningar och konserter.

Gaia-besöket var en succé

Totalt var det 19 500 personer som besökte Fässbergs kyrka under Gaia-utställningen.

  • 63 studiebesök/öppna visningar genomfördes
  • 30 övriga evenemang som konserter, föredrag eller gudstjänster.
  • 18 par vigdes under drop-in vigseln
  • 10 barn döptes
  • Flera artiklar skrevs. Bland annat i Mölndals-Posten och Kyrkans Tidning. P4 Göteborgs sände ett direktreportage.
The falling man. Konstverk. En man ser ut att fall rakt ner längs en husvägg, i fönstret syns hans spegelbild.

Luke Jerram

Luke Jerram (född 1974) är en brittisk installationskonstnär. Ett av hans konstverk är sfären Gaia som visas i Fässbergs kyrka 18 oktober-8 november 2022.

Fässbergs kyrka

Byggd 1887, rymmer 500 personer. Parkering finns nedanför kyrkan vid församlingshemmet eller i parkeringshuset vid innerstan. Här firas Högmässa varje söndag kl. 11:00. Adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal.

Gaia - en världsutställning!

Gaia är ett konstverk som turnerar runt jorden, konstnären heter Luke Jerram och kommer från England.

Det mäter sju meter i diameter och är skapat av bilder från NASAs fotografier av jordytan. Konstverket ger besökaren möjlighet att se vår planet tredminensionellt svävande och långsamt roterande i rummet.

Första gången

De första astronauternas reaktion var dels en känsla av ömsinthet mot planeten, dels en grundläggande förståelse av hur allt liv hänger samman. De beskrev också en förnyad känsla av ansvarstagande för miljön och klimatfrågorna. 

Konstverket fungerar också som en spegel för större händelser på jorden idag. Under hösten 2022 pågår troligen en bearbetning av upplevelserna under Covid-19-pandemin.

Kanske kan Gaia i Fässbergs kyrka ge oss alla som kommer dit en känsla av att alla samhällen på jorden är förbundna med varandra och att vi har ett ansvar gentemot varandra? Efter pandemin har också respekten för de värden naturen ger ökat, kan Gaia hjälpa oss att upptäcka mer av det?

När vi ser Gaia i Fässbergs kyrka omges jorden av ett soundtrack komponerat av tonsättaren Dan Jones. I den grekiska mytologin är Gaia jorden personifierad, på svenska ”Moder jord”.