Foto: Paula Jessen Andrée

Församlingssalen - Stensjökyrkan

I Stensjökyrkan finns en stor, fin församlingssal. Här är plats för gemenskapsträffar, föreläsningar och grupper. Lokalen används också för andra samlingar, till exempel dopkalas. Adress: Gunnebogatan 18, Mölndal

På lördagar kan församlingssalen hyras för dopkalas. Det finns sittplatser till 90 personer. Vid bokning av dop i söndagens gudstjänst kl 10 finns möjlighet att dela lokal för dopkalas med övriga gudstjänstbesökare.

VIKTIGT! Ring vaktmästare Sven Martinsson tel: 031-7619474, minst 3 dagar innan hyrestillfället för nyckelutlämning!