Arkiv våren 2020

Föreläsare på bibelskolan våren 2020

Inspelade föreläsningar

Många av föreläsningarna finns inspelade och kan hittas på 

Söndag hela veckan. 

Sök på Svenska kyrkan Mölndal eller Den stora berättelsen för att hitta.  Du kan också söka på föreläsarens namn. 

Johanna Larsdal

Johanna Larsdal

Präst i Svenska kyrkan. Författare och medverkande i Bibeln i dag. 

 

Tony Larsdal

Tony Larsdal

Präst i Svenska kyrkan och bibelöversättare i Folkbibeln. Har också översatt ”Messias - en mangaberättelse”.

Joel McInnes

Joel McInnes

Församlingsledare i Centro, Göteborg. Bibellärare i Gamla testamentet.

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Församlingpedagog Stora Lundby församling - Östad pastorat, med ansvar för bibelgrupper och fördjupad undervisning.