Foto: Anders Mellquist

Fässbergs kapell

Kapellet rymmer normalt 72 personer men är nu möblerat så att det får plats max 40 personer som kan sitta med gott avstånd. (inkl tjänstgörande personal). Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Fässbergs kapell

Fässbergs kapell ligger vid berget Fässberg och Fässbergs kyrkogård. Kapellet byggdes 1936 och används oftast vid begravningar. Kapellet är också öppet vid gudstjänst och i Allhelgonatid. 

Kapellet byggdes ut 1978 både exteriört och interiört. Då fick kapellet sitt gula tegel och portiken tillkom. 

Interiört finns en freskmålning från 1960 av Joël Mila längst fram i koret.

Utanför kapellet ligger Fässbergs kyrkogård med kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund.