Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fässbergs församling

Vi vill vara en öppen kyrka med många mötesplatser för alla åldrar. Fässbergs församling sträcker sig från Krokslätt i norr till Balltorp i söder. Vi firar gudstjänst i Fässbergs församlingshem, Toltorpskyrkan och Krokslättskyrkan. Vi träffas också i Fässbergs Mariagård som finns i Pedagogen park.

Prenumerera på Fässbergs församlings nyhetsbrev. Scanna QR-koden och anmäl dig eller skicka en e-post till johannes.imberg@svenskakyrkan.se

Fässbergs församlings nyhetsbrev

på gång i fässbergs församling