Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diakoni – i kärlekens tjänst

Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppdrag att med Jesus som förebild leva i omsorg och kärlek om sina medmänniskor.

Diakoni uttrycks bland annat i kyrkans socialt inriktade arbete och innebär att möta människor lika oavsett bakgrund, religion, kön eller sexuell läggning. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Uppmuntra och utrusta medlemmar till diakonalt ansvarstagande
  • Skapa livsbejakande miljöer och inkluderande mötesplatser där människor kan uppleva sig bekräftade, respekterade och delaktiga i en gemenskap
  • Ha en barn- och ungdomsverksamhet som genomsyras av ett diakonalt synsätt
  • Vara närvarande och stödja människor som är sjuka och deras anhöriga oavsett var de vistas: i hemmet, på boenden eller på sjukhus
  • Självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde och rättigheter
  • Vara en kritisk röst i samhället då människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet
  • Uppmärksamma och stödja den internationella diakonins arbete för en rättvis värld