Meny

Diakoni – i kärlekens tjänst

Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppdrag att med Jesus som förebild leva i omsorg och kärlek om sina medmänniskor. Söker du hjälp så hittar du information här. Om du kan tänka dig att vara volontär och bidra till det diakonala arbetet så hittar du information här.

Läs foldern som skickades ut våren 2020 till alla i Svenska kyrkan Mölndal som fyllt 70 år. 

Läs på din dator här>>

Diakoni uttrycks bland annat i kyrkans socialt inriktade arbete och innebär att möta människor lika oavsett bakgrund, religion, kön eller sexuell läggning. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Uppmuntra och utrusta medlemmar till diakonalt ansvarstagande
  • Skapa livsbejakande miljöer och inkluderande mötesplatser där människor kan uppleva sig bekräftade, respekterade och delaktiga i en gemenskap
  • Ha en barn- och ungdomsverksamhet som genomsyras av ett diakonalt synsätt
  • Vara närvarande och stödja människor som är sjuka och deras anhöriga oavsett var de vistas: i hemmet, på boenden eller på sjukhus
  • Självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde och rättigheter
  • Vara en kritisk röst i samhället då människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet
  • Uppmärksamma och stödja den internationella diakonins arbete för en rättvis värld

Diakonala verksamheter och erbjudanden

Diakoner i Svenska kyrkan Mölndal

Christine Ahrendt

Christine Ahrendt

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Kållered

Inger Awenlöf-Ehrstedt

Inger Awenlöf-Ehrstedt

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Svenska kyrkan Mölndal

Sjukhusdiakon

Birgitta Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Präster i Svenska kyrkan Mölndal

Ingela Bergström

Ingela Bergström

Svenska kyrkan Mölndal

Präst

Håkan Berndtsson

Håkan Berndtsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Kållered

Anna Sophia Bonde

Anna Sophia Bonde

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön

Thommy Ek

Thommy Ek

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - sjukhuskyrkan

Joel Göranson

Joel Göranson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön , Präst

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg

Christian Josefsson

Christian Josefsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Linda Knutsson

Linda Knutsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Cecilia Lidner

Cecilia Lidner

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Kållered

Martin Lokrantz

Martin Lokrantz

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Marianne Mörk

Marianne Mörk

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Stensjön

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön

Johanna Risenfors Lindmark

Johanna Risenfors Lindmark

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg