Foto: Kristin Lidell

Diakoni – i kärlekens tjänst

Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppdrag att med Jesus som förebild leva i omsorg och kärlek om sina medmänniskor. Söker du hjälp så hittar du information här. Om du kan tänka dig att vara volontär och bidra till det diakonala arbetet så hittar du information här.

Nyheter och aktuellt

Diakoni uttrycks bland annat i kyrkans socialt inriktade arbete och innebär att möta människor lika oavsett bakgrund, religion, kön eller sexuell läggning. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Uppmuntra och utrusta medlemmar till diakonalt ansvarstagande
  • Skapa livsbejakande miljöer och inkluderande mötesplatser där människor kan uppleva sig bekräftade, respekterade och delaktiga i en gemenskap
  • Ha en barn- och ungdomsverksamhet som genomsyras av ett diakonalt synsätt
  • Vara närvarande och stödja människor som är sjuka och deras anhöriga oavsett var de vistas: i hemmet, på boenden eller på sjukhus
  • Självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde och rättigheter
  • Vara en kritisk röst i samhället då människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet
  • Uppmärksamma och stödja den internationella diakonins arbete för en rättvis värld

Diakonala verksamheter och erbjudanden

Bella bor i Kakuma flyktingläger i norra Kenya. Hon tvingades fly från sitt hemland för drygt åtta år sedan, i en rebellattack då båda hennes föräldrar dödades. Hon träffade sin make Prosper när hon var på väg hit. De hade båda tvingats fly ensamma, utan någon närstående, och Bella känner att Gud svarade hennes bön genom att ge henne en god troende man. 
Bella arbetar inom den fritidsverksamhet som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer på plats i flyktinglägret. Hennes jobb handlar om att mobilisera tjejerna. När flickor får delta i organiserade fritidsaktiviteter kan de utveckla sin egen identitet och påverka sin egen framtid. Jämställdhet är nyckeln för ett fungerande samhälle utan våld och övergrepp.
Kyrkan är mycket viktig för Bella och den starka tron delar hon med sin man, som idag är ordförande i en av flyktinglägrets kyrkor. Tillsammans möter Bella och Prosper de vardagliga utmaningarna i flyktinglägrets hårda tillvaro; matbristen, sjukdomarna och ångesten över att vara fast i flyktinglägret på obestämd framtid. De förlorade sin första dotter när hon var 8 månader. En dag för drygt tre år sedan blev hon väldigt sjuk. Efter en vecka på sjukhus dog hon och de vet inte vilken sjukdom det var. Sorgen över ett förlorat barn finns alltid kvar, men idag har de fullt upp med sin andra dotter Angel, som just fyllt två år.

#8mars

Internationella kvinnodagen. En dag att lyfta de fantastiska starka kvinnor som finns i vår värld. Och sätta fokus på de orättvisor och den ojämlikhet som råder.

Inger, Christine och Birgitta i Fässbergs församlingshem med skänkta julklappar.

De ger julklappar till Mölndals utsatta: ”Har sett ett ökat behov”

Mölndals-Posten skriver 18 december 2020 om "De ger julklappar till Mölndals utsatta: ”Har sett ett ökat behov”"

Mölndals-Posten skriver om Svenska kyrkan Mölndals matutdelning på webben 3 augusti 2020.

Barnfamiljer köar för matkassar i Mölndal

Mölndals-Posten skriver om Svenska kyrkan Mölndals matutdelning på webben 3 augusti 2020.

Matvaror

Jag kan hjälpa till...

Till dig som har möjlighet att hjälpa dina medmänniskor. Anmäl dig till vår diakon. Läs mer här.

Till dig som inte har hemtjänst och ingår i riskgrupp under Corona-viruset

Jag behöver hjälp...

Till dig som inte har hemtjänst och ingår i riskgrupp under Corona-viruset

Onsdagar kl 9.30-11.30 i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B. 
Ingen anmälan.

Ekonomiskt och socialt stöd

Onsdagar kl 9.30-11.30 i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B. Ingen anmälan.

Göteborgs kyrkliga stadsmissions buss levererar mat till Fässbergs försalingshem.

Samarbete med Stadsmissionen

Svenska kyrkan Mölndal samarbetar med Stadsmissionens matutdelningar.

Matvaror

Samarbete med Solikyl

Svenska kyrkan Mölndal samarbetar med Solikyl. Det går att hämta mat i märkta kyl/frysskåp i Fässbergs församlingshem måndagar, onsdag och torsdagar. Öppet 9-12, 13-15. Övriga dagar pågår annan verksamhet!

Tycker du om att handarbeta och måla eller kanske ordna insamlingar och basarer? Svenska kyrkan Mölndal erbjuder mötesplatser för tillfälliga eller regelbundna grupper som vill skapa tillsammans.

Skapande & Kreativitet

Tycker du om att handarbeta och måla eller kanske ordna insamlingar och basarer? Svenska kyrkan Mölndal erbjuder mötesplatser för tillfälliga eller regelbundna grupper som vill skapa tillsammans.

För dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

Stöd & Omsorg

För dig som behöver dela tankar och prata med någon. Vi kan också erbjuda respektfulla samtal om din ekonomi eller stöd i kontakt med myndigheter.

Diakoner i Svenska kyrkan Mölndal

Präster i Svenska kyrkan Mölndal