Foto: Kristin Lidell

Diakoni – i kärlekens tjänst

Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppdrag att med Jesus som förebild leva i omsorg och kärlek om sina medmänniskor. Söker du hjälp så hittar du information här. Om du kan tänka dig att vara volontär och bidra till det diakonala arbetet så hittar du information här.

Nyheter och aktuellt

Diakoni uttrycks bland annat i kyrkans socialt inriktade arbete och innebär att möta människor lika oavsett bakgrund, religion, kön eller sexuell läggning. Svenska kyrkan Mölndal vill:

  • Uppmuntra och utrusta medlemmar till diakonalt ansvarstagande
  • Skapa livsbejakande miljöer och inkluderande mötesplatser där människor kan uppleva sig bekräftade, respekterade och delaktiga i en gemenskap
  • Ha en barn- och ungdomsverksamhet som genomsyras av ett diakonalt synsätt
  • Vara närvarande och stödja människor som är sjuka och deras anhöriga oavsett var de vistas: i hemmet, på boenden eller på sjukhus
  • Självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde och rättigheter
  • Vara en kritisk röst i samhället då människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet
  • Uppmärksamma och stödja den internationella diakonins arbete för en rättvis värld

Diakonala verksamheter och erbjudanden

Diakoner i Svenska kyrkan Mölndal

    Präster i Svenska kyrkan Mölndal