Foto: Carina Etander Rimborg

Carl Sjögren

Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal.

Carl Sjögren vigdes till präst 1986 och har sedan dess tjänstgjort i Onsala, Ulricehamn och de fem åren innan han började i Mölndal, som domprost i Skara stift.

Carl är gift med Lena och de har tillsammans fyra vuxna söner. 

Här samlar vi predikningar och andra texter av Carl. 

Artikel om askonsdagsmässan på Svenska kyrkans webbsida:

Predikan vid kyrkoherdemottagning i Stensjökyrkan 23 september 2018.

olika Inspelade hälsningar

här hittar du skrivna predikningar att läsa av carl sjögren