Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Carl Sjögren

Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal.

Carl Sjögren vigdes till präst 1986 och har sedan dess tjänstgjort i Onsala, Ulricehamn och de fem åren innan han började i Mölndal, som domprost i Skara stift.

Carl är gift med Lena och de har tillsammans fyra vuxna söner. 

Här samlar vi predikningar och andra texter av Carl. 

Artikel om askonsdagsmässan på Svenska kyrkans webbsida:

Predikan vid kyrkoherdemottagning i Stensjökyrkan 23 september 2018.

Julhälsning 2018

här hittar du skrivna predikningar att läsa av carl sjögren