Oblat
Foto: Magnus Aronson/IKON

Biskopsbrev om nattvarden

22 januari 2020 kom Biskoparnas brev om nattvarden. Du kan läsa det här.

Nytt biskopsbrev om nattvarden

22 januari 2020 publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”Fira nattvard”. Det behandlar teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv, men också vanliga praktiska och pastorala frågor som vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässans slut. Biskopsbrevet släppes i samband med att biskoparna var samlade till möte i Göteborg.

Biskop Susanne ledde en mässa i Göteborgs domkyrkans sidokapell. Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne.
Biskopsbrevet vänder sig i först hand till Svenska kyrkans församlingar och präster. Det är ett redskap att samtala om vad nattvarden betyder, vilken roll den spelar och vilka traditioner som finns. I brevet hänvisas också till bibelställen och psalmverser som man kan studera och diskutera vidare.

– Gudstjänsten är ju hela församlingens gudstjänst, så därför är det viktigt att alla som firar nattvard eller skulle vilja delta i gemenskapen kring nattvardsbordet har ett bra material att reflektera över, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Nattvard har firats genom hela kyrkans historia, men förståelse och praxis har varierat över tid. Dop och nattvard är de två sakrament som finns i evangelisk-lutherska kyrkor som Svenska kyrkan. Biskopsbrevet om nattvarden kan ses som en fortsättning på det biskopsbrev om dopet som kom 2011.

– Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne Rappmann som är en av de biskopar som varit med och tagit fram biskopsbrevet "Fira nattvard". Dels får vi del av Guds kärlek och nåd, dels får vi dela en enkel måltid med människor i den kristna kyrkan världen runt.

Svenska kyrkan satsar just nu kraftfullt på lärande och undervisning. Både dop och nattvard ger uttryck för det som är centralt i kristen tro; berättelsen om hur Gud älskar världen och mänskligheten, själv blir människa i Jesus Kristus, delar livet, lider döden, besegrar den genom sin uppståndelse och ger oss hopp och handlingskraft att leva i världen och ta ansvar i den.

– Det är extra roligt att biskopsbrevet "Fira nattvard" kommer ut just när alla Sveriges biskopar är samlade här i Göteborg, säger biskop Susanne. Alla intresserade som kommer till mässan i domkyrkan torsdagen morgon den 23 januari kommer att få ett exemplar av biskopsbrevet som egentligen är en liten bok som uteslutande handlar om nattvarden ur både teologiska och praktiska perspektiv.

Biskopsbrevet ges ut i tryckt form och finns tillgängligt som PDF på Svenska kyrkans webbplats: Läs mer om nattvarden: https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/nattvarden

En skål med oblat. På kanten av skålen balanserar en bruten oblat.

Fira nattvard

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärjungar till en sista måltid. I nattvarden minns vi Jesus död och uppståndelse.

Ett antal oblater i en skål.

Läs biskopsbrevet Fira nattvard

I biskopsbrevet Fira nattvard kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Du får också svar på vanliga, praktiska frågor som till exempel vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässan.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.