Arkiv hösten 2020

Föreläsare på bibelskolan hösten 2020

Under hösten 2020 kommer följande föreläsare att leda gruppen genom bibeln. 

Liselotte J Andersson, Anna Sophia Bonde, Solveig Fylling Nygaard, Klas Hermansson, Johannes Imberg och Linda Knutsson.

liselotte j Andersson

Hon är sedan 1980-talet resande förkunnare; hon är evangelist i kyrkosamfundet Equmeniakyrkan och är även engagerad i retreatarbete och själavård. Hennes krönikor har publicerats i olika kristna tidningar, däribland Dagen.

Läs mer om Liselotte>>

solveig fylling nygaard

Foto: Stefan Risenfors

Pedagog och församlingsteolog i Stensjöns församling. Själavårdare och retreatledare.

klas hermansson

Klas Hermansson
Foto: Carina Etander Rimborg

Präst och själavårdare. Har arbetat på sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus. Har en stor förkärlek till undervisning. 

linda knutsson

Linda Knutsson Foto: Carina Etander Rimborg

Präst i Fässbergs församling. Teolog med Nya Testamentet som specialitet.